LOKATA TERMINOWA

Rachunki lokat terminowych służą do gromadzenia wolnych środków firmy. Jest to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób zwiększania przychodów firmy. Przeznaczone są zarówno dla podmiotów krajowych(rezydentów) jak i zagranicznych (nierezydentów).

W skład oferty wchodzą następujące rodzaje lokat:

 • Lokaty terminowe w PLN

Dostępne okresy lokowania środków: 1, 2, 3 tygodnie lub 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe dla lokat od 1 tyg. do 1 miesiąca, natomiast zmienne dla pozostałych lokat. Odsetki naliczane są na koniec okresu zadeklarowanego w przypadku lokat na okresy do 12 miesięcy włącznie, natomiast  dla pozostałych lokat na koniec 3 miesięcznego okresu obrachunkowego. Lokata o zmiennym oprocentowaniu może być automatycznie odnowiona na kolejne okresy. Lokaty o stałym oprocentowaniu nie mogą być odnawiane automatyczne.
Minimalna kwota lokaty wynosi 2,5 tys. PLN.

 • Lokaty terminowe w walutach

Dostępne okresy lokowania środków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 12 miesięcy - oprocentowanie stałe oraz 3, 4, 5, 6, 12, 24 i 36 miesięcy - oprocentowanie zmienne, automatycznie odnawialne. Lokaty prowadzone są w EUR, USD, GBP, CHF. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. EUR, 5 tys. USD, 7 tys. GBP, 8 tys. CHF.

 • Lokaty overnight

przyjmowane są na okres jednego dnia roboczego (z wyjątkiem sobót), będącego dniem otwarcia lokaty lub na okres obejmujący dzień otwarcia lokaty i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy oraz sobotę - jeżeli dniem otwarcia lokaty jest piątek lub dzień roboczy poprzedzający dzień/dni ustawowo wolne od pracy. Oprocentowanie jest stałe. Lokaty prowadzone są w PLN, EUR, USD.

 • Lokaty prowadzone na indywidualnych zasadach 

są otwierane na okres od 2 do 365 dni włącznie. Prowadzone są w PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Minimalna kwota lokat w PLN 50 tys. Oprocentowanie negocjowane indywidualnie z Klientem stałe lub zmienne.

Główne korzyści z posiadania lokaty terminowej dla Klienta korporacyjnego:

 • gromadzenie nadwyżek finansowych w celu uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu odsetek bankowych,
 • wygodna obsługa lokaty - możliwość automatycznego odnawiania lokat,
 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • dostęp do środków zgromadzonych na lokatach we wszystkich oddziałach Banku w kraju,
 • automatyczna prolongata - nie podjęte po upływie okresu umownego środki zgromadzone na rachunku lokaty (kapitał + dopisane odsetki) stanowią wkład do automatycznie zawieranej na taki sam okres nowej lokaty,
 • w przypadku posiadania rachunku bieżącego w Pekao SA, lokata może zostać założona za pośrednictwem usługi Telekorporacja - telefonicznie,
 • bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy (wszelkie depozyty składane w Banku posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego),
 • możliwość negocjowania warunków prowadzenia lokaty,
 • niepobieranie prowizji z tytułu prowadzenia rachunku lokaty.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty