OBLIGACJE SKARBOWE

Obligacje skarbowe to papier dłużny Skarbu Państwa o terminach emisji  od 1 roku do 20 lat. Na rynku pierwotnym  sprzedaż odbywa się na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP (Klienci Pekao SA mogą w nich uczestniczyć składając odpowiednie zlecenie z rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Departamencie Powierniczym).
Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem banków (rynek nieregulowany), Giełdy Papierów Wartościowych (rynek regulowany) lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami (rynek nieregulowany).

Produkt przeznaczony jest dla inwestorów lokujących nadwyżki finansowe, chcących oszczędzać systematycznie i otrzymywać z góry określone odsetki lub otrzymać gwarancję odsetek powyżej inflacji.

Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 100 000 PLN lub 1 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obligacji. Oferty na rynek pierwotny są przyjmowane tylko od Klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Pekao SA. Zlecenia składane na rynek wtórny mogą być realizowane bez ograniczeń.

W ofercie Pekao SA znajdują się także  obligacje skarbowe emitowane przez rządy różnych krajów (obligacje USA, państw europejskich, Japonii itp.) o oprocentowaniu stałym lub zmiennym - dostępne dla Klientów Pekao SA na rynku wtórnym.

Korzyści dla Klienta Korporacyjnego:      

  • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny Skarbu Państwa),
  • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez Bank)
  • możliwość wykorzystania zdeponowanych w banku obligacji skarbowych jako zabezpieczenia.

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty