RACHUNEK BIEŻĄCY

Rachunki o charakterze bieżącym (bieżący, pomocniczy, zastrzeżony).

Rachunki te służą do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych.

W zależności od rodzaju rachunku przeznaczone są  dla prowadzących działalność na terenie kraju:

 • krajowych Klientów korporacyjnych (rezydentów),
 • zagranicznych Klientów korporacyjnych (nierezydentów), tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych i nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych o ile posiadają zdolność do czynności prawnych.

Otwarcie u nas rachunku bieżącego zapewni Państwu szybki dostęp do zgromadzonych środków pieniężnych, a także łatwość prowadzenia rozliczeń.

W skład oferty wchodzą następujące rodzaje rachunków o charakterze bieżącym:

 • Rachunek bieżący - prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB*, LTL* ,LVL*, TRY* ZAR*),
 • Rachunek pomocniczy - prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF,AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB*,  LTL* ,LVL*, TRY* ZAR*),
 • Rachunek zastrzeżony - prowadzony w PLN lub w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHFAUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, JPY, RUB*, LTL* ,LVL*, TRY* ZAR*), przeznaczony  dla Klientów korporacyjnych, którzy mają prawo dysponować środkami na nim zgromadzonymi po spełnieniu warunków określonych w upoważnieniu wystawionym przez podmiot dokonujący wpłat na ten rachunek.

Główne korzyści z posiadania rachunku bieżącego:

 • indywidualnie negocjowane, zmienne oprocentowanie środków,
 • szybkość prowadzenia rozliczeń dzięki jednej  z największych w kraju sieci placówek bankowych,
 • dostęp do środków  we wszystkich oddziałach Banku w kraju (z wyłączeniem rachunku zastrzeżonego),
 • możliwość prowadzenia rachunku w systemie elektronicznej obsługi bankowej,
 • dostęp do innych produktów i usług, zapewniających kompleksową obsługę finansową Klienta korporacyjnego,
 • proste procedury - do otwarcia rachunku nasz Bank wymaga tylko niezbędnych dokumentów,
 • szybkość - otwarcie rachunku następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia kompletu dokumentów.

*w walucie mogą być wykonywane wyłącznie transakcje bezgotówkowe

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty