RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY "DOBRY ZYSK"

Rachunek Dobry Zysk jest oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym w złotych, służącym do przechowywania środków pieniężnych jego Posiadacza, który może być prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (Eurokonta)  prowadzonego w złotych. 
Oprocentowanie rachunku Dobry Zysk uzależnione jest od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku.

Rachunek Dobry Zysk zapewnia:

 • Atrakcyjne oprocentowanie >>więcej
 • Jedną, określoną dla zgromadzonej kwoty stopę procentową,
 • Miesięczną kapitalizację odsetek,
 • Możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek,
 • Nieograniczoną liczbę przelewów na rachunek i wypłat z niego,
 • Bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu. Każdy kolejny z opłatą 8 zł,
 • Pełną dostępność do rachunku za pośrednictwem nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24 >>

 

Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym "Dobry Zysk" są oprocentowane według zmiennej stawki oprocentowania z odpowiedniego zakresu kwoty oszczędności na nim zgromadzonych:

 • 0,20% - do kwoty 9.999,99 złotych*
 • 0,20% - od kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 24.999,99 złotych
 • 0,20% - od kwoty 25.000,00 złotych do kwoty 49.999,99 złotych
 • 0,20% - od kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 99.999,99 złotych
 • 0,70% - od kwoty 100.000,00 złotych do kwoty 299.999,99 złotych
 • 0,70% - od kwoty 300.000,00 złotych

* Saldo rachunku niższe od kwoty 5 000,00 PLN nie podlega oprocentowaniu

Jak założyć "Dobry Zysk"

Umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowego "Dobry Zysk" możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. oraz przez Pekao24. 

Zapraszamy!

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty