PEKAOINTERNET

PekaoInternet oferuje najszerszy zakres informacji i operacji wśród wszystkich serwisów Pekao24. Wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu - w domu lub pracy, możesz zarządzać swoimi
rachunkami szybko i wygodnie. Serwis internetowy jest dostępny w polskiej oraz angielskiej
wersji językowej.

SERWIS PEKAOINTERNET JEST:

 • PROSTY W OBSŁUDZE - prosta, intuicyjna nawigacja ułatwia szybkie dotarcie
  do poszukiwanych operacji i funkcji
 • FUNKCJONALNY- połączenie i pogrupowanie dostępnych opcji pozwala na łatwiejszy
  i szybszy dostęp do operacji i produktów
 • BEZPIECZNY - w Pekao24 stosowane są najnowsze rozwiązania technologiczne,
  zapewniające bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

DOPASUJ SERWIS INTERNETOWY PEKAO24 DO WŁASNYCH POTRZEB
Możesz  dostosować serwis internetowy Pekao24 do własnych potrzeb i określić, jakie informacje
będą dostępne na stronie głównej zaraz po zalogowaniu, tworzyć własne skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji, nadawać nazwy własne produktom bankowym, wskazać domyślny
numer rachunku na formularzach przelewu.

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO
W zarządzaniu finansami pomogą Ci powiadomienia o zdarzeniach na rachunkach w Pekao24.
Możesz być informowany np. o próbie zalogowania na rachunek, realizacji przelewu lub jego
odrzuceniu np. z powodu braku środków na rachunku.

CHCESZ WIEDZIEĆ?

Jak dopasować system do swoich potrzeb?

 • Określ listę sekcji, które mają być prezentowane na "Stronie głównej". 
  Zaloguj się do serwisu PekaoInternet i na stronie głównej wybierz opcję "Dostosuj
  widok"
  dostępną w prawym górnym rogu strony lub w sekcji "Ustawienia" wybierz
  "Personalizacja strony głównej" i zmień jej zawartość.
 • Nadaj własne nazwy produktom, z których korzystasz.
  W sekcji "Ustawienia" wybierz "Personalizacja nazw własnych produktów"
  i zmień nazwę własną wybranego produktu.
 •  Stwórz skróty do najczęściej wykonywanych operacji.
  Aby dodać nowy skrót do danej strony, wejdź na tą stronę i wybierz z elementu
  rozwijanego menu "Moje skróty" i link "dodaj skrót". Opcja ta umożliwia dodanie
  maksymalnie 6 skrótów. Aby usunąć skrót po wejściu w "Moje skróty" wybierz
  opcję "Więcej" lub "Zarządzaj skrótami", a następnie kliknij "Usuń" przy wybranej
  pozycji.
 • W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do korzystania z "Pomocy"
  dostępnej w lewym dolnym rogu na każdej stronie serwisu PekaoInternet. 

 

Jak zamówić powiadomienia?

Zaloguj się do PekaoInternet i przejdź do sekcji "Ustawienia" oraz wybierz opcję
"Powiadomienia SMS". Następnie wybierz "Ustawienia listy zdarzeń" i zaznacz
interesujące Cię opcje. Usługę możesz również zamówić u konsultanta TelePekao
pod numerem telefonu 800 380 380.

Menu główne serwisu internetowego Pekao24 składa się z odrębnych zakładek widocznych
w górnej części serwisu. W każdej zakładce w menu bocznym znajduje się lista operacji
dostępnych w ramach tej zakładki.

STRONA GŁÓWNA

Zawiera podsumowanie Twoich finansów z podziałem na sekcje: "Aktywa" (rachunki, lokaty, fundusze), "Kredyty i karty" i "Usługi maklerskie".

W pozostałych sekcjach na stronie głównej możesz sprawdzić m.in. wysokość limitów transakcyjnych, listę przelewów i doładowań zdefiniowanych oraz na bieżąco kontrolować stan swoich finansów dzięki bilansowi aktywów (np. rachunków, lokat, funduszy) i pasywów (np. wykorzystanych limitów na kartach kredytowych, kredytów, pożyczek).
 
Możesz określić zawartość strony głównej, czyli zdecydować, które informacje dotyczące Twoich produktów mają się pojawiać zaraz po zalogowaniu. W tym celu wybierz opcję "Dostosuj widok" dostępną w prawym górnym rogu strony.

Z poziomu tej strony masz także dostęp do ustawień opcji zapewniających bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego, np. powiadomień SMS i limitów transakcyjnych.
Korzystając z serwisu, zawsze możesz wrócić do strony głównej, klikając na ikonę "domek" znajdującą się na z lewej strony menu serwisu.

PRZELEWY

Tutaj znajdziesz listę swoich rachunków oraz zlecisz przelewy (jednorazowe, zdefiniowane
lub cykliczne, na rachunki własne).

W ramach tej sekcji możesz:

 • uzyskać dostęp do historii operacji bieżących i archiwalnych oraz wyciągów,
 • kompleksowo zarządzać przelewami oraz poleceniami zapłaty,
 • uzyskać informacje na temat statusu zleconego przelewu i sprawdzić listę przelewów oczekujących na realizację.

LOKATY

Z poziomu tej zakładki możesz założyć nową lokatę standardową, rentierską, progresywną lub E-lok@tę oferowaną na preferencyjnych warunkach wyłącznie Klientom korzystającym z serwisu internetowego i bankowości mobilnej.
Uzyskasz dostęp do listy Twoich lokat terminowych, ich historii oraz wyciągów.
Sekcja umożliwia również zamknięcie rachunku depozytowego.

INWESTYCJE

Z poziomu tej zakładki masz dostęp do listy Twoich kont w Funduszach Inwestycyjnych Pioneer oraz historii operacji i zleceń. Ponadto po podpisaniu odrębnej umowy w oddziale możesz nabywać zarówno jednostki funduszy inwestycyjnych, jak i zlecać operacje na funduszach, np. dokonać konwersji lub odkupienia jednostek. Dodatkowo możesz złożyć wniosek o prezentowanie w Pekao24 stanu i historii operacji na rachunku w Pekao OFE.

KARTY

Zakładka umożliwia przeglądanie informacji o posiadanych kartach płatniczych. Tutaj sprawdzisz saldo wykorzystanych i dostępnych środków na danej karcie, a także historię operacji. Dodatkowo możesz między innymi aktywować kartę, przelać środki z karty na rachunek własny, dokonać samodzielnej spłaty zadłużenia na karcie i zarządzać automatyczną spłatą zadłużenia.
Jeśli posiadasz kartę prepaid Banku Pekao S.A. możesz zarządzać kartą w Pekao24 po uprzednim zarejestrowaniu jej w zakładce KARTY.

KREDYTY

Z poziomu tej zakładki możesz sprawdzić stan i historię rachunków kredytowych.
W każdej chwili możesz także uzyskać informacje o dacie i wysokości kolejnej raty kredytu.

USŁUGI

W tej zakładce możesz skorzystać z następujących usług:

 • Doładowania - tutaj możesz doładować telefon komórkowy na kartę pre-paid i zarządzać doładowaniami cyklicznymi i zdefiniowanymi.
 • eFaktury - dzięki tej funkcji możesz otrzymywać rachunki i faktury w wygodnej, elektronicznej formie oraz regulować je w prosty i szybki sposób, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
 • Western Union - usługa umożliwia m.in. nadanie i odbiór przekazów pieniężnych przez internet.
 • Raporty BIK - tutaj możesz zamówić i otrzymać raport "Profil Kredytowy" z Biura Informacji Kredytowej (BIK) i sprawdzić stan swojego zadłużenia. NOWOŚĆ

WNIOSKI

Tutaj możesz złożyć wniosek o rachunek, pożyczkę lub kartę płatniczą oraz skorzystać z kalkulatora, który pozwoli obliczyć ratę Pożyczki Ekspresowej.

OFERTA DLA CIEBIE

Zakładka umożliwia przeglądanie aktualnej oferty Banku z zakresu produktów i usług Banku dostępnych w Pekao24.

POCZTA

Z poziomu tej sekcji możesz prowadzić korespondencję z Bankiem i Domem Maklerskim oraz wypełnić i wysłać formularz kontaktu korzystając z opcji "Zlecenie kontaktu". W tej sekcji możesz także przeglądać ekrany powitalne prezentujące ofertę Banku.

USTAWIENIA

Tutaj możesz pobrać i aktywować aplikację mobilną Pekao24,  zamówić powiadomienia SMS oraz zmienić ustawienia dotyczące bezpieczeństwa (m.in. metodę autoryzacji operacji, hasło, PIN do Pekao24 oraz limity transakcyjne). Możesz także zmienić  zawartość strony głównej, określić  nazwy własne produktów, zmienić ustawienia kontrastu, czyli odcienia szarości w serwisie.

MOJE SKRÓTY

Dzięki tej praktycznej funkcji możesz łatwo i szybko dotrzeć do sekcji, z których korzystasz najczęściej. Aby sekcję, z której aktualnie korzystasz, dodać do listy skrótów wystarczy najechać myszką na przycisk " Moje skróty" i wybrać opcję " Dodaj skrót do tej strony".
Opcja "Zarządzaj skrótami" pozwala na dowolne przestawianie poszczególnych sekcji w górę lub w dół oraz ewentualne usunięcie pozycji. Możesz dodać maksymalnie 6 skrótów do wybranych sekcji.

ZAKŁADKA PEOPAY

W tej zakładce możesz aktywować płatności mobilne PeoPay i podłączyć do nich Eurokonto, aby realizować płatności telefonem bezpośrednio ze swojego rachunku.
PeoPay to nowoczesny i wygodny sposób płacenia dostępny na telefony z systemem iOS, Android i Windows Phone. Umożliwia szybkie i wygodne zakupy w sklepach oraz internecie, wypłatę gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A. bez posiadania karty, przelewy on-line między użytkownikami PeoPay.
Więcej informacji o PeoPay znajdziesz na stronie www.peopay.pl.

ZAKŁADKA USŁUGI MAKLERSKIE

Po wybraniu zakładki Usługi Maklerskie dostępnej nad głównym menu strony, uzyskasz dostęp do serwisu Domu Maklerskiego Pekao umożliwiającego dysponowanie rachunkiem inwestycyjnym z możliwością realizacji zleceń i dyspozycji. Korzystanie z funkcjonalności serwisu Pekao24Makler wymaga zawarcia odrębnej umowy z Domem Maklerskim Pekao.
Lista placówek, w których możesz podpisać umowę dostępna jest na stronie www.dm.pekao.com.pl. Jeśli nie masz rachunku inwestycyjnego, w Pekao24 możesz złożyć wniosek o jego otwarcie.
Jeśli jesteś posiadaczem rachunku inwestycyjnego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (CDM) i złożyłeś odpowiednią dyspozycję w CDM dostęp do tego rachunku za pośrednictwem Pekao24 uzyskasz wybierając link: Przejdź do serwisu CDMInternet dostępny na stronie głównej w  sekcji Usługi maklerskie.


Serwis PekaoInternet prawidłowo współpracuje
z przeglądarkami:

 • Opera
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer 7.0 lub wyższe 

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie
z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

PORADA!
W celu prawidłowego i bezpiecznego
funkcjonowania usługi prosimy
o konfigurację przeglądarki zgodnie
z zaleceniami Banku.
- Sprawdź wersję przeglądarki
- Sprawdź ustawienia przeglądarki

Nie zalecamy używania przeglądarek w wersji beta lub release.
Klientów używających wcześniejszych wersji zachęcamy do zmiany przeglądarki na wskazane powyżej.

Rekomendujemy używanie przeglądarek obsługujących 128-bitowy protokół SSL w wersji 3.0.
Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.


Jeśli jesteś nowym użytkownikiem PekaoInternet przygotuj
numer klienta oraz numer PIN do usługi Pekao24.

Do serwisu internetowego możesz zalogować się:

PORADA
Zachowaj czterocyfrowy numer
PIN do usługi Pekao24. Będzie
on niezbędny podczas korzystania
z serwisu TelePekao i PekaoSMS.

Podczas logowania do serwisu PekaoInternet pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa

W zależności od tego czy jest to Twoje pierwsze czy kolejne logowanie wybierz jedną
z poniższych opcji.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do serwisu PekaoInternet:
1. Na pierwszej stronie podaj swój numer klienta, a następnie kliknij "Dalej". 

2. Na kolejnej stronie w pierwsze cztery pola wpisz swój numer PIN do usługi Pekao24,
który ustanowiłeś u konsultanta TelePekao lub otrzymałeś listem poleconym, a następnie
kliknij przycisk "Zaloguj".

3. Wyświetlona zostanie strona do ustanowienia nowego hasła do serwisu PekaoInternet.
Wystarczy, że wpiszesz numer PIN, wprowadzisz i powtórzysz nowe hasło, a następnie
klikniesz przycisk "Zatwierdź".

Wskazówki:
Hasło może zawierać od 8 do 16 znaków, składać się z cyfr, małych i wielkich liter
oraz znaków specjalnych. Podobnie jak w przypadku PIN-u nie udostępniaj go innym osobom.

Ustanawiając nowe hasło, możesz sprawdzić poziom jego bezpieczeństwa. Siła hasła wyznacza stopień jego skomplikowania i zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, a także nie powinno być słowem występującym w słowniku. 

Nowe hasło będzie używane przy każdym logowaniu do serwisu PekaoInternet.
Hasło w dowolnej chwili możesz zmienić. Jest to możliwe po zalogowaniu w serwisie
PekaoInternet w sekcji "Ustawienia".

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna zawierającą Twoje dane: imię, nazwisko, numer klienta oraz podstawowe informacje na temat Twoich produktów i limitów transakcyjnych.

Porada:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu PekaoInternet użyj przycisku "Wyloguj",
a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.

Kolejne logowanie

1. Na stronie do logowania wprowadź numer klienta, a następnie kliknij "Dalej".

2. Na kolejnej stronie wpisz wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła
(tzw. hasło maskowane), a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Zakładamy, że do logowania używane jest hasło: <<**Pekao24!**>>

W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła
(np. jeśli pola numer 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14 są puste należy wprowadzić czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, jedenasty, trzynasty i czternasty znak z hasła).

Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna zawierającą Twoje dane: imię, nazwisko, numer klienta oraz podstawowe informacje na temat Twoich produktów i limitów transakcyjnych.

Porada:
Aby bezpiecznie wylogować się z serwisu PekaoInternet użyj przycisku "Wyloguj",
a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej. 

Podczas korzystania z serwisu PekaoInternet możesz otrzymać komunikaty mające
związek z funkcjonowaniem serwisu czy nieprawidłową konfiguracją przeglądarki. 
Poniżej prezentujemy listę najczęściej wyświetlanych informacji wraz z objaśnieniami. 

"Podany numer klienta lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie"

Oznacza błędne wprowadzenie numeru klienta lub hasła.
Wskazówki:

 • Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój numer klienta (10 cyfr lub mniej, gdy numer
  rozpoczyna się od "0"). Spróbuj go wpisać ponownie. Jeżeli nie jesteś pewien jaki
  jest Twój numer klienta, możesz go sprawdzić w oddziale Banku.
 • Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
 • Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowe hasło, dostęp do serwisu PekaoInternet
  zostanie zablokowany do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach
  lub zdjęcia blokady w oddziale na podstawie pisemnej dyspozycji. Postępuj wówczas według wskazówek podanych przy komunikacie "Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis PekaoInternet został zablokowany".

"Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis PekaoInternet został zablokowany"

Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany  do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach lub zdjęcia blokady w oddziale
na podstawie pisemnej dyspozycji.
Wskazówki:

 • W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do PekaoSMS lub TelePekao.
  Jeżeli podasz nieprawidłowy numer PIN w serwisie PekaoSMS lub TelePekao, dostęp do usługi Pekao24 zostanie zablokowany. W celu odzyskania dostępu do Pekao24 zgłoś się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest zablokowany"

Oznacza brak dostępu do serwisu PekaoInternet (trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło
i dostęp do serwisu został zablokowany do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach Pekao24: TelePekao i PekaoSMS lub zdjęcia blokady w oddziale na podstawie pisemnej dyspozycji).
Wskazówki:

 •  W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do PekaoSMS lub TelePekao.
  Jeżeli po raz czwarty podasz błędny numer PIN w dowolnym serwisie, wszystkie serwisy Pekao24: PekaoInternet, PekaoSMS oraz TelePekao zostaną zablokowane. W celu odblkowania serwisów udaj się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest nieaktywny"

Oznacza to, że dostęp do serwisu PekaoInternet został zawieszony.
Wskazówki:

 • Aby uzyskać dostęp do tego serwisu złóż odpowiednią dyspozycję w oddziale banku
  (dodatkowo zawieszenie i aktywowanie pozostałych serwisów czyli: TelePekao i PekaoSMS możliwe jest poza oddziałem banku również w serwisie PekaoInternet, po wejściu w zakładkę "Ustawienia", a następnie "Obsługa serwisów").

 

"Wszystkie serwisy Pekao24 zostały zablokowane"

Oznacza automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji: wprowadzenia błędnego numeru PIN lub hasła, gdy jeden z serwisów został już zablokowany, 3-krotnego podania błędnego kodu jednorazowego lub złożenia dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN.
Wskazówki:

 • W dowolnym oddziale Banku złóż dyspozycję odblokowania serwisów. Już następnego dnia roboczego będziesz mógł korzystać ze wszystkich serwisów Pekao24.

"Twoje połączenie z Bankiem zostało zakończone. Aby skorzystać z PekaoInternet proszę zalogować się ponownie"

Oznacza, że ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z PekaoInternet
na skutek braku aktywności na stronie. 
Wskazówki:

 • Jeśli nadal chcesz korzystać z PekaoInternet wciśnij OK i zaloguj się ponownie.

"Korzystanie z serwisu PekaoInternet wymaga innej wersji przeglądarki"

Wskazówki:

 • Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne
  (a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Twój status jest nieaktywny"

Oznacza, że nie została podpisana umowa o korzystanie z usługi Pekao24.
Wskazówki:

 •  Zgłoś się do oddziału Banku w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

"Przepraszamy, serwis Pekao24 jest chwilowo niedostępny"

Oznacza brak możliwości korzystania z PekaoInternet.
Wskazówki:

 •  Spróbuj zalogować się do serwisu PekaoInternet za kilka minut. Jeżeli problem
  nie ustąpi zadzwoń na Infolinię pod numer 801 365 365 lub (42) 683 82 32.
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty