SERWIS SMS (PEKAOSMS)

                                   
Serwis SMS jest dostępny 24 godziny na dobę pod numerami:
3800

- numer dostępny dla Klientów korzystających z sieci komórkowych krajowych operatorów,

+48
662 00 3800
- numer dostępny dla wszystkich Klientów Pekao24, dedykowany dla Klientów korzystających z telefonów komórkowych zagranicznych operatorów.

Serwis umożliwia otrzymywanie informacji dotyczących rachunku na zasadzie pytań (wysyła Klient) i odpowiedzi (wysyła Bank).

Jak korzystać z serwisu SMS?

 • Wyślij na numer 3800 lub +48 662 00 3800 wiadomość tekstową.
  Wskazówki dotyczące treści SMS-a znajdziesz w zakładce "Przykłady operacji".
 • Na numer telefonu, z którego został wysłany SMS wyślemy wiadomość zwrotną
  potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

Otrzymywanie odpowiedzi na wysłane wiadomości tekstowe nie jest obciążone dodatkowymi opłatami - ponosisz jedynie opłatę za wysłanie SMS-a, a jej wysokość jest uzależniona od operatora sieci.


W serwisie PekaoSMS wysyłając krótką wiadomość
tekstową możesz:

 • zlecić przelew na zdefiniowany wcześniej rachunek
  (nie dotyczy przelewów walutowych),
 • otworzyć lokatę terminową,
 • zawiesić i wznowić przelew cykliczny,
 • zawiesić i wznowić doładowanie cykliczne,
 • doładować telefon komórkowy,
 • sprawdzić salda rachunków o charakterze bieżącym,
 • sprawdzić salda kart płatniczych,
 • sprawdzić salda kredytów,
 • sprawdzić salda lokat terminowych,
 • zmienić numer PIN do serwisu PekaoSMS i TelePekao,
 • zamówić i anulować kartę kodów jednorazowych.
 
 
 
 
 
 
 
 

WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM SMS-ie
W PekaoSMS możesz otrzymać w jednej wiadomości podstawowe informacje o prowadzonych rachunkach, tj. saldo rachunku, saldo kart płatniczych, listę ostatnich operacji, listę rachunków kredytowych oraz listę rachunków depozytowych. Aby z tej funkcji skorzystać, najpierw w serwisie PekaoInternet (w zakładce "Ustawienia") dokonaj personalizacji SMS-ów tzn. sprecyzuj jakie informacje chcesz w ten sposób otrzymywać. Następnie na numer 3800 wyślij wiadomość SMS o treści: numer klienta#PIN#99

POWIADOMIENIA NA KOMÓRKĘ
PekaoSMS umożliwia również korzystanie z funkcji powiadomień. Dzięki nim masz możliwość stałego kontrolowania zdarzeń na Twoich rachunkach i kartach w usłudze Pekao24. Możesz być informowany
np. o próbie zalogowania na rachunek, zmianie limitów czy dokonaniu/braku realizacji przelewu.

Co zrobić, aby korzystać z powiadomień?

 • zobacz czy Bank posiada aktualny numer telefonu na potrzeby serwisu PekaoSMS - możesz
  go sprawdzić i zmienić w serwisie PekaoInternet (w zakładce "Ustawienia"), u konsultanta TelePekao
  lub w oddziale Banku
 • określ rodzaj powiadomień, które chcesz otrzymywać - możesz to zrobić w serwisie PekaoInternet
  (w zakładce "Ustawienia") lub za pośrednictwem konsultanta TelePekao.

Koszt jednego wysłanego SMS to tylko 0,20 PLN. W Pekao24 możesz ustawić limit środków, które chcesz na ten cel przeznaczyć. W tym celu zaloguj się do serwisu PekaoInternet i przejdź do zakładki "Ustawienia". Następnie wybierz "Ustawienia powiadomień" i określ rachunek do opłat oraz limit kwoty, którą chcesz przeznaczyć na powiadomienia.

Poniżej prezentujemy przykłady operacji, które możesz wykonać w serwisie PekaoSMS. 
Dokładne wskazówki otrzymasz po wybraniu operacji. 

Sprawdzenie salda rachunku podstawowego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN
np. 9000000000#9000

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda i dostępnych środków.

UWAGA: rachunkiem podstawowym może być Eurokonto lub rachunek bieżący
(rachunek podstawowy można zmienić w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta
TelePekao pod numerem telefonu 800 380 380)

Sprawdzenie salda innego rachunku o charakterze bieżącym

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#21#numer rachunku w standardzie NRB (26 cyfr)
np. 9000000000#9000#21#37124010661111000000000000

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda i dostępnych środków.

Sprawdzanie salda kart płatniczych

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#23
np. 9000000000#9000#23

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda karty.

Sprawdzenie salda kredytu

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#24
np. 9000000000#9000#24

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda kredytu.

Sprawdzenie salda lokat terminowych w złotych

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#25
np. 9000000000#9000#25

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją o wysokości salda lokat.

Sprawdzenie pięciu ostatnich operacji na rachunku podstawowym

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#22
np. 9000000000#9000#22

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z listą pięciu ostatnich operacji.

Sprawdzenie pięciu wcześniejszych operacji na rachunku podstawowym

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#22#2
np.: 9000000000#9000#22#2

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z listą pięciu wcześniejszych operacji.

Uzyskanie podstawowych informacji o prowadzonych rachunkach

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#99
np. 9000000000#9000#99

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z podstawowymi informacjami o posiadanych rachunkach i kartach (saldo rachunku podstawowego, lista ostatnich pięciu operacji, salda rachunków depozytowych, kredytowych i kart płatniczych) .

UWAGA: funkcja jest dostępna po dokonaniu personalizacji SMS-ów  w serwisie PekaoInternet  (zakładka "Ustawienia").

Przelew z rachunku podstawowego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#11#nazwa przelewu#kwota przelewu w złotych*kwota przelewu
w groszach

np. 9000000000#9000#11#czynsz#900*90

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: przelew należy wcześniej zdefiniować w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta TelePekao pod numerem 800 380 380

Przelew z rachunku innego niż rachunek podstawowy

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#11#numer rachunku w standardzie NRB z którego wykonywany jest przelew#nazwa przelewu#kwota przelewu w złotych*kwota przelewu w groszach
np. 9000000000#9000#11#37124010661111000000000000#czynsz#900*90

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: przelew należy wcześniej zdefiniować w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta TelePekao pod numerem 800 380 380.
Dodatkowo w treści wiadomości SMS po wpisaniu kodu operacji, podaj numer rachunku, w ciężar którego ma ona zostać wykonana.

Zawieszenie przelewu cyklicznego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#131#nazwa przelewu cyklicznego
np. 9000000000#9000#131#czynsz

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą zawieszenie przelewu.

Wznowienie przelewu cyklicznego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#132#nazwa przelewu cyklicznego
np. 9000000000#9000#132#czynsz

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą wznowienie przelewu.

Otwarcie lokaty z rachunku podstawowego

(jednomiesięcznej, odnawialnej o stałym oprocentowaniu w złotych)

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#12#311#kwota lokaty w złotych*kwota lokaty w groszach
np. 9000000000#9000#12#311#5000*00

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji

UWAGA: jeżeli chcesz zlecić otwarcie lokaty na inny okres, sprawdź jaki kod lokaty powinieneś
wpisać w treśći wiadomości SMS

Otwarcie lokaty z rachunku innego niż rachunek podstawowy

(jednomiesięcznej, odnawialnej o stałym oprocentowaniu w złotych)

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#12#numer rachunku w standardzie NRB z którego ma zostać założona lokata#311#kwota lokaty w złotych*kwota lokaty w groszach
np. 9000000000#9000#12#37124010661111000000000000#311#5000*00

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: w treści wiadomości SMS po wpisaniu kodu operacji, podaj numer rachunku, w ciężar którego ma ona zostać otwarta, a następnie kod lokaty, która ma zostać otwarta i kwotę lokaty.

Doładowanie telefonu

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#14#nazwa doładowania zdefiniowanego # kwota doładowania
np. 9000000000#9000#14#telefon#50

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą wykonanie doładowania telefonu.

UWAGA: funkcja jest dostępna po ustanowieniu doładowania zdefiniowanego w serwisie PekaoInternet lub za pomocą Konsultanta TelePekao pod numerem 800 380 380.

Zawieszenie doładowania cyklicznego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#133#nazwa doładowania cyklicznego
np. 9000000000#9000#133#telefon

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą zawieszenie doładowania cyklicznego.

Wznowienie doładowania cyklicznego

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#134#nazwa doładowania cyklicznego
np. 9000000000#9000#134#telefon

Otrzymasz wiadomość zwrotną potwierdzającą wznowienie doładowania cyklicznego.

Zmiana PIN-u

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#61#nowy PIN#nowy PIN
np. 9000000000#9000#61#8888#8888

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą zmianę PIN-u.

Zamówienie karty kodów jednorazowych

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#62#liczba zamawianych kart
np. 9000000000#9000#62#1

Otrzymasz odpowiedź zwrotną potwierdzającą przyjęcie dyspozycji do realizacji.

UWAGA: możesz posiadać maksymalnie trzy karty kodów jednorazowych.

Anulowanie karty kodów jednorazowych

Wyślij na numer 3800 wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#63#numer karty
np. 9000000000#9000#63#100000001994

Otrzymasz odpowiedź zwrotną z informacją potwierdzającą anulowanie karty.


Realizacja niektórych operacji  w serwisie PekaoSMS wymaga podania w treści wiadomości SMS obok numeru klienta i PIN-u również kodu operacji.

W zależności od operacji jaką chcesz wykonać wybierz jedną z poniższych opcji i  wpisz w treści SMS właściwy kod oznaczony kolorem zielonym. W przypadku otwierania lokat w PekaoSMS w treści
wiadomości wpisz dodatkowo kod lokaty oznaczony kolorem czerwonym.

UWAGA: Jeśli chcesz wykonać operację z rachunku innego, niż podstawowy, wpisz jego numer
po wprowadzeniu kodu operacji.

Wskazówki dotyczące treści SMS-a znajdziesz w zakładce "Przykłady operacji".

Operacje bankowe

11 Przelew z rachunku podstawowego
12 Otwarcie lokaty terminowej z rachunku podstawowego

     311 Lokata jednomiesięczna odnawialna
     312 Lokata jednomiesięczna nieodnawialna
     321 Lokata dwumiesięczna odnawialna
     322 Lokata dwumiesięczna nieodnawialna
     341 Lokata trzymiesięczna odnawialna 
     342 Lokata trzymiesięczna nieodnawialna
     361 Lokata sześciomiesięczna odnawialna
     362 Lokata sześciomiesięczna nieodnawialna 
     381 Lokata roczna odnawialna 
     382 Lokata roczna nieodnawialna 
     411 Lokata dwuletnia odnawialna 
     412 Lokata dwuletnia nieodnawialna 
     421 Lokata trzyletnia odnawialna 
     422 Lokata trzyletnia nieodnawialna
131 Zawieszenie przelewu cyklicznego
132 Wznowienie przelewu cyklicznego
133 Zawieszenie doładowania cyklicznego
134 Wznowienie doładowania cyklicznego
14 Wykonanie zdefiniowanego doładowania telefonu

Salda rachunków

21 Salda rachunków o charakterze bieżącym
22 Lista dokonanych operacji
23 Salda kart płatniczych
24 Salda kredytów
25 Salda lokat terminowych
99 Podstawowe informacje o prowadzonych rachunkach

Numer PIN i karta kodów jednorazowych

61 Zmiana PIN-u
62 Zamówienie karty kodów jednorazowych
63 Anulowanie karty kodów jednorazowych

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty