TELEPEKAO

TelePekao jest serwisem dostępnym w ramach usługi Pekao24.

Umożliwia zarządzanie rachunkiem za pośrednictwem telefonu z funkcją wybierania tonowego codziennie przez całą dobę:

 • w serwisie automatycznym,
 • za pośrednictwem konsultanta.


Serwis TelePekao jest dostępny pod numerami:

 • 800 380 380 - połączenie bezpłatne, dostępne dla wszystkich klientów w ramach połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
 • 42 683 83 80 - opłata za połączenie pobierana według stawek danego operatora. Numer dostępny jest dla klientów korzystających z telefonów komórkowych, stacjonarnych lub z zagranicy.


Jak korzystać z TelePekao?

 • Zadzwoń pod numer 800 380 380 lub 42 683 83 80
 • Wprowadź numer klienta
 • Zatwierdź #
 • Wprowadź PIN
 • Zatwierdź #
Po dokonaniu autoryzacji uzyskasz informację o saldzie oraz wysokości dostępnych środków na rachunku podstawowym, a następnie będziesz mógł wykonać operację wybierając odpowiednią opcję z zaprezentowanego menu. Realizacja przelewu w serwisie automatycznym możliwa jest po wcześniejszym zdefiniowaniu danych w serwisie internetowym lub u konsultanta TelePekao.


Połączenie z konsultantem TelePekao uzyskasz wybierając w menu głównego klawisz "0".

W ramach serwisu automatycznego i u konsultanta TelePekao możesz:

 • sprawdzić salda posiadanych rachunków o charakterze bieżącym, lokat, kredytów, funduszy, kart płatniczych oraz listę ostatnich operacji na rachunkach,
 • zlecić przelew krajowy na zdefiniowany wcześniej rachunek,
 • otworzyć lub zamknąć lokatę terminową,
 • zawiesić i wznowić przelew cykliczny,
 • zamówić i anulować kartę kodów jednorazowych.

Dodatkowo w serwisie automatycznym możesz:

 • zmienić PIN do serwisów TelePekao i PekaoSMS,
 • otrzymać za pośrednictwem faxu: listę operacji na rachunku z ostatnich dwóch miesięcy
  oraz miesiąca bieżącego, strukturę serwisu automatycznego TelePekao oraz kursy walut.

W serwisie konsultantów możesz również:

 • kompleksowo zarządzać przelewami krajowymi i zagranicznymi,
 • dokonać doładowania telefonu komórkowego,
 • ustanowić, zmodyfikować i usunąć doładowanie zdefiniowane oraz cykliczne,
 • złożyć wniosek o pożyczkę, kartę Maestro,
 • złożyć wniosek o rachunek bieżący lub brokerski w Domu Maklerskim Pekao,
 • ustanowić, zmodyfikować i usunąć zlecenie automatycznej spłaty zadłużenia z tytułu
  operacji dokonanych kartą kredytową Banku,
 • złożyć dyspozycję realizacji polecenia zapłaty i Pekao Zlecenia,
 • zamówić nowy PIN do Pekao24 i do karty Maestro,
 • zlecić anulowanie hasła do serwisu PekaoInternet,
 • zarządzać dostępem do serwisów Pekao24,
 • włączyć lub wyłączyć usługę powiadamiania poprzez wiadomości SMS,
 • zmienić dane klienta niezbędne do korzystania z Pekao24,
 • zmienić limit dzienny i miesięczny dla Pekao24,
 • dokonać zmiany trybu akceptowania operacji realizowanych w serwisie PekaoInternet,
 • zablokować karty płatnicze,
 • aktywować lub unieważnić usługę Bilix dla danego wierzyciela oraz regulować faktury i rachunki
  w ramach nowej funkcji w Pekao24 - eFaktury.

Poniżej prezentujemy przykłady operacji dostępnych w serwisie automatycznym TelePekao.
Dokładne wskazówki otrzymasz po wybraniu danej operacji. 

Sprawdzenie salda rachunku podstawowego

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

UWAGA: rachunkiem podstawowym może być Eurokonto lub rachunek bieżący
(rachunek podstawowy można zmienić w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta
TelePekao pod numerem 800 380 380)

Sprawdzenie salda kart płatniczych

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "23"
Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie salda kredytu

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380,
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "24"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie salda lokat terminowych w złotych

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "251"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie salda kont funduszy inwestycyjnych

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "26"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Sprawdzenie pięciu ostatnich operacji na rachunku podstawowym

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "2211"

Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Otrzymanie za pośrednictwem faxu wykazu ostatnich 30 operacji

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "2212"
 • System poda komunikat "Proszę przełączyć fax w tryb odbioru. Transmisja rozpocznie się
  za 5 sekund"

Po przełączeniu telefonu w tryb odbioru faxu otrzymasz żądany wydruk.

Informacja o oprocentowaniu lokat standardowych średnioterminowych w złotych

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź #
 • Wprowadź kod operacji "311312"
Po wprowadzeniu danych otrzymasz żądaną informację.

Przelew z rachunku podstawowego

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 •  Wprowadź kod operacji "111"
 • Wprowadź nazwę przelewu naciskając jeden raz klawisz odpowiadający danej literze,
  (np. przy nazwie "czynsz" wybierz klawisze "299679"), potwierdź #
 • Wprowadź kwotę przelewu w złotych i potwierdź  #
 • Wprowadź kwotę przelewu w groszach i potwierdź #

Po wprowadzeniu danych złożona dyspozycja zostanie przyjęta do realizacji.

Zawieszenie przelewu cyklicznego

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "131", czynność potwierdź #
 • Wprowadź nazwę przelewu naciskając jeden raz klawisz odpowiadający danej literze,
  (np. przy nazwie "czynsz" wybierz klawisze "299679"), czynność potwierdź #  

Po wprowadzeniu danych otrzymasz informację o zawieszeniu przelewu.

Wznowienie przelewu cyklicznego

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "132", czynność potwierdź #
 • Wprowadź nazwę przelewu naciskając jeden raz klawisz odpowiadający danej literze,
  (np. przy nazwie "czynsz" wybierz klawisze "299679"), czynność potwierdź #  

Po wprowadzeniu danych otrzymasz informację o wznowieniu przelewu

Otwarcie lokaty z rachunku podstawowego

(jednomiesięcznej, odnawialnej o stałym oprocentowaniu w złotych)

 • Wybierz numer telefonu 800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "121311"
 • Wprowadź kwotę lokaty w złotych i potwierdź #
 • Wprowadź kwotę lokaty w groszach i potwierdź #

Po wprowadzeniu danych złożona dyspozycja zostanie przyjęta do realizacji.

Zmiana PIN-u

 • Wybierz numer telefonu 0800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Następnie wprowadzić numer PIN, czynność również potwierdzić #
 • Wprowadzić kod operacji "61"
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź nowy numer PIN i zatwierdź #
 • Ponownie wprowadź nowy numer PIN i zatwierdź #

Po wprowadzeniu danych otrzymasz potwierdzenie zmiany PIN-u.

Zamówienie karty kodów jednorazowych

 • Wybierz numer telefonu 0800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "62"
 • Aby zamówić jedną kartę kodów jednorazowych, wciśnij "1",
  aby zamówić dwie karty kodów jednorazowych, wciśnij "2"

Uzyskasz informację o przyjęciu zamówienia.

Anulowanie karty kodów jednorazowych

 • Wybierz numer telefonu 0800 380 380
 • Po uzyskaniu połączenia wprowadź swój numer klienta i zatwierdź #
 • Wprowadź numer PIN i potwierdź  #
 • Wprowadź kod operacji "63", a następnie wybierz kartę, która ma zostać anulowana

Uzyskasz informację o anulowaniu karty.

Poniżej prezentujemy strukturę serwisu TelePekao. Przedstawia ona menu usług bankowych dostępne po zalogowaniu w serwisie automatycznym.

W celu wykonania operacji zadzwoń pod numer 800 380 380 lub +48 42 683 83 80 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy) i zaloguj się w serwisie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami, które usłyszysz po wybraniu numeru odpowiadającego danej operacji.

W każdej chwili możesz powrócić do głównego menu serwisu wciskając klawisz "9" lub połączyć się z konsultantem TelePekao wybierając w telefonie klawisz "0".

1 Operacje bankowe

1 Przelewy
      1 Przelew zdefiniowany
            1 Przelew z rachunku podstawowego
            2 Przelew z kolejnego rachunku
            3...8 Przelew z kolejnego rachunku
       2 Przelew pomiędzy rachunkami własnymi
            1 Przelew z rachunku podstawowego
            2 Przelew z kolejnego rachunku
            3...8 Przelew z kolejnego rachunku

2 Otwieranie lokat terminowych 
      1 Otwieranie lokat terminowych z rachunku podstawowego 
            1 Otwieranie lokaty jednomiesięcznej 
                      1 odnawialna 
                      2 nieodnawialna
            2 Lokata dwumiesięczna
                      1 odnawialna 
                      2 nieodnawialna
            4 Lokata trzymiesięczna
                      1 odnawialna 
                      2 nieodnawialna

      2 Otwieranie lokat terminowych z drugiego rachunku

3 Przelewy cykliczne  
      1 Zawieszenie przelewu cyklicznego
      2 Wznowienie przelewu cyklicznego

4 Doładowanie zdefiniowane
      1 Doładowanie z rachunku podstawowego
      2 Doładowanie  z rachunku kolejnego

5 Zrywanie lokat terminowych

2 Salda

1 Salda rachunków
      1 Saldo rachunku podstawowego
      2 Saldo drugiego rachunku
      3 Saldo trzeciego rachunku
2 Lista operacji
      1 Lista operacji na rachunku podstawowym
            1 Lista ostatnich 5 operacji na rachunku podstawowym
            2 Lista ostatnich 30 operacji wysyłana faksem
      2 Lista operacji na drugim rachunku
            1 Lista ostatnich 5 operacji na drugim rachunku
            2 Lista ostatnich 30 operacji wysyłana faksem
      3 Lista operacji na trzecim rachunku
            1 Lista ostatnich 5 operacji na trzecim rachunku
            2 Lista ostatnich 30 operacji wysyłana faksem
3 Salda kart płatniczych
4 Salda kredytów
5 Salda lokat terminowych
6 Salda kont funduszy inwestycyjnych

3 Informacje o produktach bankowych

1 Oprocentowanie
  
     Nastąpi połączenie z konsultantem

2 Kursy walut 
      1 Podstawowe kursy walut Banku Pekao S.A. 
      2 Średnie kursy walut NBP
      3 Tabela kursów walut przesyłana faksem

4 Usługi maklerskie

1 Złożenie zlecenia
2 Pomoc techniczna systemu internetowego Pekao24Makler

5 Karty płatnicze

1 Informacje o karcie
      1 Odsłuchanie numeru PIN
      2 Dostępne środki
      3 Informacje z ostatniego wyciągu
      4 Kwota bieżących operacji
      5 Lista ostatnich operacji oczekujących na rozliczenie 
      6 Lista ostatnich operacji zaksięgowanych na karcie w bieżącym cyklu
      7 Przelew z karty
      8 Pozostałe informacje

2 Zablokowanie karty płatniczej
 
      Nastąpi połączenie z konsultantem

6 Zmiana PIN, zarządzanie kartą kodów jednorazowych i blokada Pekao24

1 Zmiana PIN-u
2 Zamówienie karty kodów jednorazowych

      1 Zamówienie jednej karty kodów
      2 Zamówienie dwóch kart kodów
      3 Zamówienie trzech kart kodów
3 Anulowanie karty kodów jednorazowych
4 Blokada usługi Pekao24

7 Przesłanie faksem struktury serwisu automatycznego TelePekao

Przełącz faks w tryb odbioru, a po 5 sekundach otrzymasz strukturę serwisu.

9 Powrót do menu

Aby powrócić do początku menu możesz na dowolnym momencie korzystania z serwisu wcisnąć klawisz "9".

0 Połączenie z konsultantem

Na każdym etapie korzystania z serwisu automatycznego TelePekao możesz uzyskać połączenie
z konsultantem - wystarczy, że wciśniesz w telefonie klawisz "0".

* Powrót do poprzednio używanej funkcji

Wciśnij na klawiaturze telefonu gwiazdkę (*), a system pozwoli Ci powrócić do poprzedniej opcji
w menu serwisu automatycznego.

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty