OCENY RATINGOWE

 

  Pekao SA 

Polska

Fitch Ratings

   

Ocena długookresowa (IDR)*

A-

A- 

Ocena krótkookresowa

F2

F2

Ocena viability (indywidualna)**

a-

-

Ocena wsparcia

2

Perspektywa

Stabilna

Stabilna

Standard and Poor's Ratings Services

   

Ocena długoterminowa

BBB+

A- 

Ocena krótkoterminowa     

A-2

A-2 

          Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-***

Perspektywa

Negatywna

Pozytywna

Moody's Investors Service Ltd.
(Oceny niezamawiane przez Bank)

   

Długookresowa ocena depozytów

A2

A2 

Krótkookresowa ocena depozytów

Prime-1

Prime-1 

Baseline Credit Assessment

baa1

-

Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta

A1(cr) 

 -

Krótkookresowa ocena ryzyka kontrahenta

Prime-1(cr) 

 -

Perspektywa

      Stabilna        

Stabilna/
Negatywna****

* - IDR - Issuer Default Rating - Rating Emitenta
** - "Viability rating" stanowi ocenę jakości zarządzania daną instytucją finansową, przesądzającą o poziomie wewnętrznej odporności i wiarygodności finansowej.
Oceny te udzielane są, podobnie jak dla ratingu długookresowego, w powszechnie znanej 19-punktowej skali: zaczynając od "aaa" jako najwyższej i kończąc na "f" jako najniższej z wykorzystaniem znaków "+" i "-".
*** - Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA)  
**** - Perspektywa ocen Stabilna dla kraju i Negatywna dla sektora bankowego w Polsce

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty