BANK PEKAO SA

Mikro- i małe firmy z umiarkowanym optymizmem patrzą na 2011 rok [ 27.12.2010 ]

Polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa z umiarkowanym optymizmem patrzą na 2011 rok i przewidują poprawę swojej sytuacji - wynika z raportu przygotowanego przez Bank Pekao SA we współpracy z PBS DGA na podstawie prawie 7000 wywiadów z właścicielami firm zatrudniających do 49 osób.

"Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2010" to pogłębione badanie tego istotnego segmentu polskiej gospodarki. Jego wyniki zostały zaprezentowane 16 grudnia w trakcie gali finałowej III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, którego mecenasem jest Bank Pekao SA.

- Mikro- i małe firmy stanowią ponad 99% wszystkich działających w Polsce firm i wytwarzają ok. 37 proc. PKB, jednakże wiedza na temat tych firm jest stosunkowo ograniczona. Naszą intencją było dostarczenie dodatkowych informacji o tym segmencie zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości w Polsce.

  
image
Na podstawie wyników badania mamy możliwość zapoznania się z opinią reprezentatywnej grupy właścicieli mikro- i małych firm na szereg spraw istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej - wyjaśnił Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

Przedsiębiorcy odpowiadali na kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu czy innowacyjności. W ramach ankiety dokonywali oni oceny sytuacji za ostatnie 12 miesięcy, jak również oceniali perspektywy na najbliższy rok.

- Mikro- i mali przedsiębiorcy z umiarkowanym optymizmem patrzą na rok 2011. Ostatnie 12 miesięcy było relatywnie trudnym okresem dla przedsiębiorców, co znalazło odzwierciedlenie chociażby w ocenie wyników finansowych. Ale jednocześnie praktycznie we wszystkich obszarach odnotowano wzrost wskaźników opisujących perspektywy na najbliższy rok  - podkreślił Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro- i Małych Firm, będący syntetyczną miarą nastrojów w firmach, obliczany jest na podstawie opinii właścicieli firm w 8 obszarach tematycznych: sytuacja polskiej gospodarki, sytuacja branży, sytuacja firmy, przychody i wynik finansowy firmy, poziom zatrudnienia, długość oczekiwania na zapłatę, dostępność zewnętrznego finansowania. Wskaźnik na poziomie ogólnopolskim wyniósł za ostatni rok 89 pkt., zaś wskaźnik na najbliższy rok jest o 7 punktów wyższy i wynosi 96 pkt. Wskaźnik może przyjmować wartości od 50 do 150 pkt.

Badaniem zostały objęte także kwestie związane z zatrudnieniem. Indeks w tej subkategorii za ostatni rok wyniósł 97 pkt., za 2011 - 101 pkt. co oznacza, że zatrudnienie w mikro i małych firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy było względnie stabilne, mimo zmniejszenia przychodów i zysków w analogicznym okresie.

Badania potwierdziły, że głównym źródłem finansowania działalności mikro- i małych firm pozostają środki własne i to w sytuacji, gdy właściciele firm stosunkowo wysoko oceniają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Ponad 22 proc. respondentów jako źródło finansowania firmy wskazało połączenie środków własnych i zewnętrznego finansowania (np. kredyt).

Z badania wynika, że 35 proc. właścicieli mikro- i małych firm ma sprecyzowane plany inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy, zaś kolejne 7 proc. nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Spodziewany jest wzrost średniej kwoty nakładów inwestycyjnych w nadchodzącym roku. Inwestycje będą ukierunkowane na nowe wyposażenie firm (narzędzia, przyrządy), maszyny oraz budynki. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorcy przewidują wzrost znaczenia zewnętrznego finansowania w postaci kredytów, leasingu czy dotacji unijnych.  

W kontekście konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, na uwagę zasługują wyniki badań dotyczące innowacyjności - ponad 27 proc. badanych firm w ciągu ostatniego roku wprowadziła na rynek nowy lub ulepszony produkt bądź też usługę, a w kolejnym roku innowacje planuje wdrożyć 29 proc. przedsiębiorców. Pozytywnie oceniona została także jakość usług świadczonych firmom przez lokalną administrację oraz banki (doradztwo kredytowe).

Raport prezentuje wyniki w podziale na wielkość przedsiębiorstwa (mikro- i małe firmy), branżę działalności (przemysł, usługi, handel, budownictwo) oraz województwo. W styczniu Bank uzupełni raport o 16 rozdziałów wojewódzkich, w których zostaną przedstawione wyniki badań na poziomie lokalnym dla 66 grup powiatów. W obecnej wersji ogólnopolskiej raport liczy 80 stron.

Toolbox
  Skontaktuj się z nami
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Notowania akcji
   Zapamiętane skróty