PEKAO24

Z Pekao24 mogą korzystać posiadacze rachunku Eurokonto, którzy zawarli z Bankiem umowę o usługę Pekao24. Zasady udostępnienia i korzystania z serwisów bankowości elektronicznej Pekao24 zawarte są w Regulaminie Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych oraz Wykazie Funkcji Serwisów.

Pekao24 umożliwia korzystanie z konta poprzez bankowość mobilną, serwis internetowy, telefoniczny i SMS.

Serwis internetowy (PekaoInternet)

Oferuje najszerszy zakres funkcji
ze wszystkich serwisów Pekao24.
Umożliwia również dostęp do rachunku
inwestycyjnego i wygodne zarządzanie
środkami po zalogowaniu na stronie
www.pekao24.pl 

Bankowość mobilna

Umożliwia obsługę rachunków przez telefon
lub inne urządzenie mobilne z dostępem
do internetu poprzez aplikację mobilną,
którą możesz pobrać ze strony impekao24.pl
lub serwis mobilny dostępny na stronie m.pekao24.pl.

Serwis telefoniczny (TelePekao)

Pozwala na dostęp do rachunków i usług
bankowych codziennie przez całą dobę 
przez telefon - w serwisie konsultantów
oraz w serwisie automatycznym (IVR)
pod numerami telefonów: 800 380 380
lub 42 683 83 80.

Serwis SMS (PekaoSMS)

Pozwala na dostęp do rachunku za
pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych
z telefonu komórkowego pod numer 3800 
lub +48 662 00 3800. Wiadomość powinna
zawierać numer klienta i PIN oraz treść
uzależnioną od rodzaju zlecanej operacji.

Wybierz jedną z poniższych opcji aby dowiedzieć się jak zacząć korzystać z Pekao24.

Chcę założyć konto z dostępem
przez internet i telefon

Złóż wniosek o Eurokonto
z dostępem przez Pekao24 za 0 zł.

Posiadam konto osobiste
w Banku Pekao S.A.

Dowiedz się jak aktywować
bankowość elektroniczną Pekao24.

Czy wiesz, że korzystając z usługi Pekao24 możesz:

wyciągi pobierać on-line

W serwisie internetowym Pekao24 dokumenty są prezentowane w formie plików PDF i mają identyczny wygląd jak te, które otrzymujesz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Sekcja "Wyciągi" dostępna jest po wyborze z górnego menu konkretnej grupy produktów. Możesz przeglądać wyciągi z rachunków bieżących, lokat i kart płatniczych do 12 miesięcy wstecz.

założyć E-lok@tę o preferencyjnym oprocentowaniu

E-lok@tę możesz założyć na okres 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. Oprocentowanie lokaty jest stałe, uzależnione od kwoty lokaty.

otrzymywać powiadomienia np. o zalogowaniu do usługi

Możesz być informowany o różnego rodzaju zdarzeniach w Pekao24, np.: o logowaniu
 do serwisów Pekao24, realizacji przelewu czy wypłacie gotówki.

Jak to działa?

Informacje o wybranych zdarzeniach otrzymasz na numer telefonu wskazany do PekaoSMS - możesz go sprawdzić po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 w sekcji "Ustawienia". 
Tu znajdziesz również pełną listę powiadomień dla wybranego rodzaju zdarzenia.

Aktywuj usługę powiadomień w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta TelePekao
i przekonaj się jak łatwo możesz mieć pełną kontrolę nad swoim kontem.

Koszt jednego wysłanego SMS to tylko 0,20 PLN. W Pekao24 możesz ustalić kwotę, którą przeznaczysz na powiadomienia - w sekcji "Ustawienia" wybierz "Ustawienia powiadomień"
i określ rachunek do opłat oraz limit kwoty.

określić zawartość "Strony głównej" w PekaoInternet

Możesz określić zawartość strony głównej w serwisie internetowym Pekao24, tak aby  dostosować
jej widok do własnych potrzeb, przestawiać kolejność sekcji za pomocą strzałki w górę lub w dół
oraz zwijać i rozwijać ich zawartość. Funkcję "Personalizacja strony głównej" znajdziesz w sekcji "Ustawienia". 

AKTYWA

 • Lista wszystkich rachunków - jest elementem stałym tzn. nie można jej usunąć ze strony.
  Zawiera listę Twoich rachunków bieżących.
 • Lista lokat - zawiera wykaz wszystkich Twoich rachunków depozytowych.
 • Lista funduszy - zawiera listę Twoich kont funduszy inwestycyjnych Pioneer.
  Prezentowane są na niej zarówno konta regularne, jaki i fundusze prowadzone
  w ramach Programu Akumulacji Kapitału oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego
  Pioneer (IKE).

KARTY I KREDYTY

 • Lista kart - prezentuje listę wszystkich Twoich kart z podziałem na karty aktywne
  oraz karty, które nie zostały jeszcze aktywowane.
 • Lista kredytów - zawiera listę Twoich rachunków kredytowych.

POZOSTAŁE

 • Limity transakcyjne - w tej sekcji znajdziesz informacje nt. wysokości limitu
  ustanowionego oraz kwoty limitu dostępnego.
 • Lista przelewów zdefiniowanych - zawiera listę zdefiniowanych przez
  Ciebie przelewów.
 • Lista przelewów cyklicznych - prezentuje listę przelewów wykonywanych cyklicznie
  w określonych odstępach czasu.
 • Lista przelewów oczekujących i zestawienie miesięczne - w tej sekcji znajdziesz listę złożonych przez Ciebie przelewów cyklicznych i z datą przyszłą oraz informacje na temat sumy przelewów do realizacji do końca bieżącego miesiąca z poszczególnych rachunków.
 • Lista doładowań zdefiniowanych - w tej sekcji znajdziesz informacje na temat zdefiniowanych doładowań telefonów komórkowych pre-paid.
 • Lista rachunków w DM Pekao
 • Przejście do CDMInternet
 • Bilans aktywów i pasywów

nadać własne nazwy produktom, z których korzystasz

W serwisie PekaoInternet możesz nadawać własne nazwy produktom. Nazwa może składać się maksymalnie z 25 znaków i zawierać wyłącznie litery, cyfry oraz spacje, spacja nie może być pierwszym znakiem nazwy własnej. Funkcja ta jest dostępna w sekcji "Ustawienia"
(po wyborze z menu bocznego " Personalizacji nazw własnych produktów").

  

wysyłając tylko jeden SMS otrzymać podstawowe informacje o rachunkach

Wystarczy, że na numer 3800 wyślesz wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#99

np. 9000000000#9000#99

a otrzymasz odpowiedź zwrotną z podstawowymi informacjami o posiadanych rachunkach
i kartach (saldo rachunku podstawowego, lista ostatnich pięciu operacji, salda rachunków depozytowych, kredytowych i kart płatniczych).

UWAGA: Funkcja jest dostępna po dokonaniu personalizacji SMS-ów w serwisie PekaoInternet.
W tym celu należy w zakładce "Ustawienia" wybrać "Personalizacja wiadomości PEKAOSMS",
a następnie określić zakres informacji, jakie chcesz otrzymywać.

sprawdzić adres IP komputera, z którego logowano się do serwisu

Wejdź w serwisie PekaoInternet w sekcję "Ustawienia", a następnie w "Rejestr zdarzeń",
który poza adresem IP zawiera spis wszystkich operacji dokonanych za pośrednictwem serwisów Pekao24 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W "Rejestr zdarzeń" możesz wejść  również z sekcji "Zobacz rejestr zdarzeń" widocznej w prawym dolnym rogu każdej strony.

przeglądać historię czynności wykonanych w usłudze Pekao24

Historię czynności w PekaoInternet możesz przeglądać według wybranych kryteriów np. czasu, serwisu, rodzaju operacji, typu operacji. M.in. możesz sprawdzić historię logowań i operacji związanych np. z przelewami, funduszami, ustawieniami w serwisie, datę aktywacji karty kodów jednorazowych. Historia jest dostępna w sekcji " Ustawienia", po wybraniu  menu bocznego "Rejestr zdarzeń".

łatwo i szybko doładować telefon na kartę w najpopularniejszych sieciach komórkowych

Korzystając z usługi Pekao24 możesz w prosty i szybki sposób doładować telefon w sieciach:
Orange, Plus, T-Mobile, Heyah, Play, Cyfrowy Polsat, wRodzinie, Virgin Mobile, Lycamobile, nju mobile. Sprawdź szczegóły.

otrzymywać rachunki w elektronicznej formie i regulować je jednym kliknięciem

Teraz w usłudze Pekao24 możesz korzystać z eFaktury - nowoczesnej formy regulowania
płatności drogą elektroniczną.

Nowa funkcja umożliwia otrzymywanie faktur i rachunków od dostawców usług, w wygodnej, elektronicznej formie oraz regulowanie ich w prosty i szybki sposób - jednym kliknięciem, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych - nazwy, adresu czy numeru konta wystawcy rachunku. Sprawdź szczegóły.

w PekaoInternet utworzyć osobiste menu widoczne na każdej stronie serwisu

Dzięki funkcji " Moje skróty" możesz łatwo i szybko dotrzeć do sekcji, z których korzystasz najczęściej. Aby dodać do listy skrótów sekcję, z której aktualnie korzystasz, wystarczy najechać myszką przycisk " Moje skróty" i wybrać opcję " Dodaj skrót do tej strony". Opcja "Zarządzaj skrótami" pozwala na dowolne przestawianie sekcji w górę lub w dół oraz na usunięcie pozycji. Możesz dodać maksymalnie 6 skrótów.

szybko i wygodnie regulować powtarzające się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych, umożliwiająca pobieranie należności z tytułu opłat m.in. za usługi telekomunikacyjne w terminach ich płatności bezpośrednio
z Twojego rachunku. Przy tej formie dokonywania płatności zapłatę rachunków inicjuje wierzyciel,
na rzecz którego rachunki mają być opłacane.

Lista dostawców usług, na rzecz których możesz ustanowić polecenie zapłaty* jest dostępna
w serwisie internetowym PekaoInternet.

* - za realizację polecenia zapłaty pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych
dla Klientów detalicznych

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty