DOBRY ZYSK - OPROCENTOWANIE

Kwota

Oprocentowanie

do  9.999,99 PLN*

0,50%

od 10.000,00 PLN do 24.999,99 PLN

0,50%

od 25.000,00 PLN do 49.999,99 PLN

0,50%

od 50.000,00 PLN do 99.999,99 PLN

0,50%

od 100.000,00 PLN do 299 999,99 PLN

1,00%

od 300 000,00 PLN

1,00%

* Saldo rachunku niższe od kwoty 5 000 PLN nie podlega oprocentowaniu.

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015 r. oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk będzie wynosić w stosunku rocznym odpowiednio:

- od kwoty 0,00 do 9 999,99* PLN - 0,20%

- od kwoty 10 000,00 do 24 999,99 PLN - 0,20%

- od kwoty 25 000,00 do 49 999,99 PLN - 0,20%

- od kwoty 50 000,00 do 99 999,99 PLN - 0,20%

- od kwoty 100 000,00 do 299 999,99 PLN - 0,70%

- od kwoty 300 000,00 PLN - 0,70%

* Saldo rachunku niższe od kwoty 5 000,00 PLN nie podlega oprocentowaniu

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty