FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Wśród narzędzi finansowych, których posiadanie warto rozważyć w ramach dywersyfikacji portfela, ważną rolę pełnią fundusze inwestycyjne - alternatywna forma oszczędzania oraz inwestowania nadwyżek finansowych.  
   
Fundusze inwestycyjne umożliwiają stały dostęp do zainwestowanych aktywów i określenie czasu ich utrzymania, proponując - w zależności od charakteru wybranego funduszu - bezpieczny i stabilny wzrost lub agresywne inwestowanie.          
   

 
Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty