FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Wśród narzędzi finansowych, których posiadanie warto rozważyć w ramach dywersyfikacji portfela, ważną rolę pełnią fundusze inwestycyjne - alternatywna forma oszczędzania oraz inwestowania nadwyżek finansowych.  
  
Fundusze inwestycyjne umożliwiają stały dostęp do zainwestowanych aktywów i określenie czasu ich utrzymania, proponując - w zależności od charakteru wybranego funduszu - bezpieczny i stabilny wzrost lub agresywne inwestowanie.         
  


 

Pioneer Pekao TFI S.A. należy do grupy UniCredit i jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo posiada w swojej ofercie ponad 30 funduszy inwestycyjnych.

image

Quercus TFI S.A. pierwsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo oferuje fundusze inwestycyjne od marca 2008.

image

Amplico TFI S.A. należy do grupy MetLife Inc. - firmy z ponad 140-letnim dziedzictwem rzetelnego prowadzenia biznesu i budowania siły finansowej, specjalizującej się  w sprzedaży ubezpieczeń na życie i innych usług finansowych. AMPLICO TFI SA posiada szeroką ofertę funduszy zróżnicowanych pod względem potencjału inwestycyjnego, zasięgu geograficznego i poziomu ryzyka.

image

TFI Allianz Polska S.A. należy do Grupy Allianz Polska działającej na rynku ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, bankowości i zarządzania aktywami. Towarzystwo posiada w swej ofercie fundusze o konstrukcji parasolowej oraz fundusze zamknięte.

image
Toolbox
   Zapamiętane skróty