KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJNE

Przeznaczone na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności rolniczej.
 
kredyt w rachunku bieżącym
 • dla rolników prowadzących działalność charakteryzującą się krótkimi cyklami produkcyjnymi (np. działy specjalne, produkcja mleka)
 • Okres kredytowania -  do 1 roku (kredyt odnawialny)
 • Maksymalna kwota -  10% rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
 • Waluta - PLN
 
kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
 • standardowy kredyt obrotowy - na pokrycie płatności związanych z produkcją, hodowlą lub uprawą produktów rolnych, np. zakup nawozów, pasz, środków ochrony roślin
 • kontraktowy kredyt obrotowy - na pokrycie płatności związanych z realizacją umów z odbiorcami produktów rolnych
 • Okres kredytowania - do 36 miesięcy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej
 • Maksymalna kwota -  60% rocznych przychodów ze sprzedaży, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej
 • Waluta - PLN oraz w walutach obcych (EUR, USD)
standardowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych, pojazdów rolniczych i środków transportu, na inwestycję w nieruchomości, zakup stada podstawowego, nasadzeń w sadownictwie, spłatę kredytu w innym banku lub spłatę leasingu.
 
 • Okres kredytowania -  do 10 lat w zależności przedmiotu kredytowania
 • Maksymalna kwota - 80 % wartości inwestycji
 • Waluta - PLN oraz w walutach obcych (EUR, USD)
 
prosty kredyt inwestycyjny (AGROSIL) przeznaczony na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów rolniczych i środków transportu, na spłatę kredytu w innym banku lub spłatę leasingu .
 
 • Okres kredytowania -  do 7 lat
 • Maksymalna kwota - 300 tys. PLN
 • Waluta - PLN oraz w walutach obcych (EUR, USD)
 
kredyt inwestycyjny na zakup ziemi przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego lub na spłatę takiego kredytu w innym banku
 
 • Okres kredytowania - do 10 lat
 • Maksymalna kwota - 70% wartości gruntu
 • Waluta - PLN
Pożyczka Ekspresowa Agro przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzona działalnością rolniczą, bez konieczności dokumentowania wydatków.

 • Okres kredytowania - od 12 do 60 miesięcy,
 • Kwota pożyczki - min. 5 tys. PLN, max. 100 tys. PLN
 • Spłata pożyczki w ratach równych lub malejących
 
Korzyści:

 • Możliwość wykorzystania środków na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • Elastyczna forma spłaty pożyczki - długi okres kredytowania aż do 5 lat, raty równe lub malejące
 • Wysoka kwota pożyczki - nawet do 100 000 PLN
 • Brak zabezpieczeń rzeczowych
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty