KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARIMR

Oferujemy preferencyjne kredyty:

Inwestycyjne:

 • z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które przeznaczone są między innymi na kupno użytków rolnych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, budowę, remont połączony z modernizacją budynków i budowli służących do produkcji rolniczej lub przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, zakładanie i wyposażanie sadów,
 • z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR przeznaczone dla młodych rolników na zakup użytków rolnych oraz

Inwestycyjne i obrotowe z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (tzw. "klęskowe"),
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.


Kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania - udzielane w ramach 3 linii kredytowych w rolnictwie, rybactwie śródlądowym, działach specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwie:

 • Okres kredytowania - 15 lat,
 • Maksymalna kwota - 5, 8, 16 mln PLN w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • Oprocentowanie - 3M WIBOR zmieniający się 4 razy w ciągu roku + marża Banku, z czego Klient płaci 0,67 oprocentowania należnego Bankowi, nie mniej niż 3% p.a.,
 • Waluta - PLN,

Kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR:

 • Okres kredytowania - nie krótszy niż 5 lat,
 • Maksymalna kwota - 5 mln PLN,
 • Kwota częściowej spłata kapitału - w wysokości 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż
  70 000 EUR - płatna w 2 ratach,
 • Waluta - PLN,

Kredyty "klęskowe" inwestycyjne i obrotowe z dopłatami do oprocentowania:

 • Okres kredytowania - kredyty inwestycyjne 6 lub 10 lat w zależności od rodzaju zabezpieczenia, kredyty obrotowe do 4 lat,
 • Maksymalna kwota - do wysokości szkód, nie więcej niż 5 lub 8 mln PLN w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
 • Oprocentowanie - 3M WIBOR zmieniający się 4 razy w ciągu roku + marża Banku. W przypadku kredytów inwestycyjnych Klient płaci 0,67 oprocentowania należnego Bankowi, nie mniej niż 3% p.a. W przypadku kredytów obrotowych - jeśli 50% powierzchni upraw lub 50% liczby zwierząt gospodarskich było ubezpieczonych - Klient płaci 0,5 oprocentowania należnego Bankowi, nie mniej niż 1,5% p.a.; jeśli Klient nie posiada ubezpieczenia oprocentowanie w części płaconej przez kredytobiorcę zostaje powiększone zgodnie z zasadami określonymi przez ARiMR,
 • Waluta - PLN.Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty