Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY

 • Karta debetowa Visa Business


  Karta debetowa Visa Business
  jest kartą rozliczaną na bieżąco (w czasie rzeczywistym), w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych, wskazanego przez Klienta Biznesowego do rozliczania operacji.

 • Karta MasterCard Business

  Karta debetowa MasterCard Business jest kartą rozliczaną na bieżąco (w czasie rzeczywistym), w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych, wskazanego przez Klienta Biznesowego do rozliczania operacji.

 • Karta debetowa wielowalutowa MasterCard Business

  Karta wielowalutowa MasterCard Business to uniwersalna karta debetowa, z  której można korzystać zarówno w Polsce jak i za granicą, dzięki możliwości wydania jednej karty do rachunku w PLN jak i do 4 rachunków walutowych tj. EUR, USD, CHF i GBP.
 • Karta debetowa MasterCard Business w EUR

  Międzynarodowa karta debetowa do rachunku w EUR wydawana w systemie MasterCard pozwala na nowoczesne i bezpieczne realizowanie płatności za towary i usługi za granicą, w ramach środków zgromadzonych na rachunku w walucie EUR.
 • Karta kredytowa MOTO Biznes

  Karta MOTO Biznes jest firmową kartą kredytową w systemie MasterCard. Najważniejszym jej atrybutem jest zwrot 0,3% maksymalnie 50 zł wydatkowanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na stacjach paliw (zwrot będzie dokonywany po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego).
 • Karta kredytowa VISA Business

  Karta kredytowa Visa Business to wygodny sposób na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. 
 • Karta kredytowa MasterCard Business DUO Komfort

  Karta kredytowa MasterCard Business DUO Komfort to karta płatnicza pozwalająca jej posiadaczowi na dokonywanie transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki do wysokości przyznanego przez Bank limitu oraz umożliwiająca spłatę zadłużenia w odroczonym terminie.Dodatkowo Klient ma możliwość rozłożenia na raty całości lub części zadłużenia z tytułu transakcji dokonywanych kartą.
 • Karta MasterCard Business i Karta VISA Business

  MasterCard Business i VISA Business są to karty typu charge. Dokonywane nimi transakcje mają odroczony termin płatności - całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z bankiem terminie.

 • Złota karta VISA Business i Złota karta MasterCard Business

  Złota karta MasterCard Business i Złota karta Visa Business są to prestiżowe międzynarodowe karty płatnicze typu charge. Dokonywane nimi transakcje mają odroczony termin płatności - całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z bankiem terminie.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt