Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTA DEBETOWA MASTERCARD BUSINESS W EUR

Międzynarodowa karta debetowa do rachunku w EUR wydawana w systemie MasterCard pozwala na nowoczesne i bezpieczne realizowanie płatności za towary i usługi za granicą, w ramach środków zgromadzonych na rachunku w walucie EUR. Dzięki temu posiadacz karty nie ponosi przy każdej transakcji kosztów wymiany EUR na PLN.      
                                                                  

                         

Międzynarodowa karta debetowa do rachunku w EUR wydawana w systemie MasterCard pozwala na nowoczesne i bezpieczne realizowanie płatności za towary i usługi za granicą, w ramach środków zgromadzonych na rachunku w walucie EUR. Dzięki temu posiadacz karty nie ponosi przy każdej transakcji kosztów wymiany EUR na PLN.
Miesięczny limit wypłat gotówkowych wynosi 25000 EUR. Dzienny limit wypłat gotówkowych to 5000 EUR i może być zmieniany w zależności od potrzeb firmy.
Operacje dokonane kartą są wyszczególniane na wyciągu z rachunku bankowego w ciężar którego rozliczana jest karta.

Karta debetowa MasterCard Business do rachunku w EUR umożliwia:

 • wygodny i łatwy sposób płacenia - dostęp do środków na rachunku firmowym przez cały czas, możliwość dokonywania płatności przez internet,
 • bezprowizyjne płatności za towary i usługi,
 • płatności zbliżeniowe.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowej na wniosek użytkownika karty. Wyłączoną funkcjonalność zbliżeniową można ponownie uruchomić w dowolnym momencie. Dyspozycję w sprawie wyłączenia lub ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej można złożyć pod numerem infolinii 801 324 324  lub 42 68 38 324 (opłaty wg cennika operatora),

 • wypłatę gotówki w kasie sklepowej podczas dokonywania płatności bezgotówkowych (usługa "CashBack"),
 • dostosowanie dziennego limitu wypłat gotówkowych do potrzeb firmy,
 • monitoring wydatków w wyciągu dostępnym również w formie elektronicznej lub miniwyciągu drukowanego z bankomatów Banku Pekao S.A.,  zawierającego 10 ostatnich operacji dokonanych kartą,
 • bezprowizyjną wypłatę gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A.
 • skorzystanie z usługi zabezpieczenia transakcji dokonanych kartą.
 • brak kosztów wymiany EUR na PLN i brak ryzyka kursowego w przypadku płatności w EUR (karta jest rozliczana na bieżąco do wysokości środków na rachunku w EUR),
 • wypłata gotówki EUR bez prowizji w bankomatach Banku Pekao,
 • bezpieczeństwo transakcji dzięki mikroprocesorowi, który jest odpory na próby fałszowania i kopiowania, a konieczność podania kodu PIN przy dokonywaniu transakcji skutecznie uniemożliwia posłużenie się skradzioną kartą,
 • atrakcyjne rabaty do 50% na zakupy u Partnerów Programu rabatowego "Galeria Rabatów".
 • opłata miesięczna za kartę - 0,50 EUR,
 • wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A. - bez prowizji,
 • pozostałe wypłaty gotówki - 3% min 1,50 EUR,
 • transakcje bezgotówkowe - bez prowizji,
 • wypłata gotówki przy użyciu karty w kasie sklepowej podczas dokonywania płatności bezgotówkowych (usługa "CashBack") - 0,25 EUR od każdej wypłaty,
 • zmiana dziennego limitu wypłat gotówkowych na wniosek Klienta - 3 EUR,
 • miesięczna opłata za zabezpieczenie transakcji dokonanych kartą - 1 EUR,

 • wydruk zestawienia transakcji z bankomatu Banku Pekao S.A. - 0,25 EUR,

 • wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej - 5 EUR,
 • wydanie duplikatu karty - 3 EUR.

Szczegółowe informacje zawarte są w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Mikrofirm" Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt