Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZŁOTA KARTA VISA BUSINESS I ZŁOTA KARTA MASTERCARD BUSINESS

Złota karta MasterCard Business i Złota karta Visa Business są to prestiżowe międzynarodowe karty płatnicze typu charge. Dokonywane nimi transakcje mają odroczony termin płatności - całość należności klient spłaca dopiero w ustalonym z bankiem terminie.

   

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana Ubezpieczyciela, obsługującego grupowe ubezpieczenie dla posiadaczy kart, obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz całodobową pomoc w czasie podróży zagranicznej.Potrzebę organizacji pomocy assistance oraz roszczenia, prosimy zgłaszać do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, poprzez poniższe dane teleadresowe:
  • telefonicznie: w przypadku kontaktu z terytorium RP należy dzwonić pod numer telefonu 801 182 007, jeśli kontakt następuje spoza terytorium RP należy dzwonić pod numer telefonu (+48) 22 566 55 44;
  • poprzez  e-mail, na adres kontakt@pzu.pl lub formularz zgłoszenia szkody, znajdujący się na stronie www.pzu.pl;
  • osobiście w Oddziale PZU SA;
  • pisemnie na adres: Kancelaria Grupy PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Karty te pozwalają posiadaczowi na dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach przyznanego przez bank limitu wydatków, niezależnego od środków dostępnych na rachunku. Spłata zadłużenia następuje z rachunku klienta, bank w dniu rozliczenia transakcji automatycznie obciąża rachunek klienta kwotą odpowiadającą wartości transakcji dokonanych w ciągu miesiąca.
Limit ustalany jest indywidualnie, maksymalnie do 50.000 zł.
Posiadaczem kart może być właściciel Firmy oraz jego pracownicy

Karta przeznaczona jest do regulowania wydatków służbowych w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez internet.
Karta ta umożliwia również płatności zbliżeniowe.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowej na wniosek użytkownika karty. Wyłączoną funkcjonalność zbliżeniową można ponownie uruchomić w dowolnym momencie. Dyspozycję w sprawie wyłączenia lub ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej można złożyć pod numerem infolinii 801 324 324  lub 42 68 38 324 (opłaty wg cennika operatora).

Karta przeznaczona jest do regulowania wydatków służbowych w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA i MasterCard w kraju i za granicą, jak również transakcji dokonywanych przez internet.
Karta ta umożliwia również płatności zbliżeniowe.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji płatności zbliżeniowej na wniosek użytkownika karty. Wyłączoną funkcjonalność zbliżeniową można ponownie uruchomić w dowolnym momencie. Dyspozycję w sprawie wyłączenia lub ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej można złożyć pod numerem infolinii 801 324 324  lub 42 68 38 324 (opłaty wg cennika operatora).

  • opłata roczna za kartę - 400 zł,
  • transakcje bezgotówkowe - 1,5% kwoty transakcji.
  • wypłaty gotówkowe w bankomatach w kraju i zagranicą - 4,5% min 6 zł,
  • miesięczna opłata za zabezpieczenie transakcji dokonanych kartą - 6 zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych" Banku Polska Kasa Opieki SA.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt