Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Bank Pekao S.A. oferuje atrakcyjne i zróżnicowane krótkoterminowe produkty kredytowe, finansujące działalność bieżącą małego lub mikro przedsiębiorstwa. Może z nich skorzystać posiadacz rachunku bieżącego lub jednego z pakietów dla firm. Są to:

 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Nawet w firmach o dobrej kondycji finansowej może przejściowo brakować środków obrotowych na rachunku lub w kasie.

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Przeznaczony jest na zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury.
 • Kredyty preferencyjne ARiMR

  Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę.

 • Karta kredytowa MOTO Biznes

  Karta MOTO Biznes jest firmową kartą kredytową w systemie MasterCard. Najważniejszym jej atrybutem jest zwrot 0,3% maksymalnie 50 zł wydanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na stacjach paliw (zwrot będzie dokonywany po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego).

 • Faktoring

  Bank Pekao S.A. wspólnie z Pekao Faktoring oferuje Klientom kompleksową usługę faktoringową dla firm w zakresie nabywania i finansowania wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt