Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY Z GWARANCJAMI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO


Bank Pekao S.A. od wielu lat współpracuje z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), w tym m.in. w ramach programów MAP (Multi-Annual Programme for Enterprises), RSI (Risk Sharing Instrument), czy CIP (Competetiveness and Innovation Programme). W ramach tego ostatniego Bank zrealizował z EFI 3 umowy gwarancji portfelowych na kwotę ponad 2 mld PLN preferencyjnych kredytów dla polskich przedsiębiorstw.

W grudniu 2017 roku Bank Pekao S.A. został wyróżniony nagrodą "Lidera instrumentów finansowych UE w Polsce" w kategorii banków komercyjnych, przyznaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych Programów UE.

Umowa z EFI dotycząca gwarancji EaSI na kredyty dla start-upów, podpisana w grudniu 2017, jest kolejnym instrumentem finansowym wdrożonym przez Bank Pekao we współpracy z EFI.

KREDYTY Z GWARANCJAMI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (EFI) DLA START-UPÓW

W ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych ("EaSI") Bank Pekao S.A. podpisał dwie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na gwarantowanie kredytów.

Bank Pekao udziela kredytów objętych gwarancją EaSI dla start-upów (firm działających na ryku do 2 lat).

KREDYTY INWESTYCYJNE Z GWARANCJĄ EFI COSME

Bank Pekao oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę na realizację programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020) polegającego na ułatwieniu dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt