Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT INWESTYCYJNY "UNIA"


Kredyt "Unia"
 to najpopularniejszy produkt bankowy wykorzystywany przez beneficjentów funduszy unijnych.
Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych. 
Kredytem Unia można sfinansować projekty inwestycyjne, realizowane w ramach programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnych środków międzynarodowych np. Mechanizm Norweski, Mechanizm EOG.

Bank Pekao S.A. oferuje dwa rodzaje Kredytu Unia: Kredyt inwestycyjny Unia oraz Kredyt obrotowy Unia.

Kredyt inwestycyjny Unia przeznaczony jest dla podmiotów realizujących projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE (np. zakup maszyn i urządzeń, budowa lub zakup nieruchomości itp.).

Wkład własny:
Wymagany jest minimum 10% udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych.

Kwota kredytu:
Kwota jest uzależniona od potrzeb kredytobiorcy oraz przedmiotu inwestycji.

Okres kredytowania:
Kredyt może być udzielony na okres 10 lat.

Waluta kredytu:
Kredyt udzielany jest w PLN, USD, EUR. 
  • promesa ważna aż 9 miesięcy, 
  • preferencyjne warunki cenowe (marże kredytowe niższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych), 
  • do czasu otrzymania kwoty wsparcia ze środków unijnych brak konieczności angażowania przez przedsiębiorcę środków własnych w kwocie większej niż wymagany udział własny, 
  • możliwość dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przelewu na Bank wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i instytucją wdrażającą dane działanie ze środków pomocowych, 
  • możliwość odpisania odsetek od podatku, 
  • miesięczne odliczenia amortyzacji od podatku, 
  • dogodny system spłaty.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt