Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY PREFERENCYJNE (ARIMR)

Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. 
Są to kredyty z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR.
Kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane są z przeznaczeniem na:
  • inwestycje w: gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym - linia RR,
  • zakup użytków rolnych - linia Z,
  • inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - linia PR,
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę - linia K01.
Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przeznaczone są dla młodych rolników na zakup użytków rolnych - linia MRcsk.
Kredyty obrotowe przeznaczone są na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę - linia K02. 

Okres kredytowania:
w linii RR, PR i Z maksymalnie 15 lat; w linii MRcsk minimum 5 lat i maksymalnie 6 lub 10 lat w zależności od rodzaju zabezpieczenia, K01 maksymalnie 6 lub 10 lat w zależności od rodzaju zabezpieczenia, linia K02 maksymalnie 4 lata.

Maksymalna kwota kredytu:
5 mnl zł, 8 mln zł, 16 mln zł
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz linii kredytowej.

Waluta kredytu:
PLN

  • niskie oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę
  • wydłużony okres kredytowania, albo
  • w przypadku linii MRcsk częściowa spłata kapitału ze środków ARiMR do 60% kwoty kredytu i maksymalnie 70 000 EUR.


Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt