Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY PREFERENCYJNE (NFOŚIGW)

Bank udziela kredytów inwestycyjnych na projekty ekologiczne. Są to kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Część odsetek dopłacana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyty inwestycyjne finansujące inwestycje w ramach programów unijnych oraz krajowych
zarządzanych przez NFOŚiGW.

Kredytobiorcy: samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły.

Rodzaj kredytu:

Kredyt inwestycyjny Unia - jeśli dopłaty są przekazywane do oprocentowania kredytu, który
finansuje projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Standardowy kredyt inwestycyjny -  jeśli kredytowany projekt nie otrzymuje dotacji ze środków Unii Europejskiej

Okres kredytowania:
do 10 lat

Środki własne:
minimum 20% wartości netto przedmiotu inwestycji

Waluta kredytu:
PLN

Dopłaty do oprocentowania: do 300 punktów bazowych w skali roku

  • Niskie oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt