Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK W RAMACH PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ FUNDUSZU GWARANCYJNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

                                                                              

W dniu 29.05.2017 Bank Pekao podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy w zakresie wdrażania linii gwarancji portfelowych w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), tym samym przystąpił do Programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dzięki podpisanej umowie, kredyty inwestycyjne i obrotowe w Banku Pekao S.A. są teraz bardziej dostępne dla przedsiębiorców innowacyjnych.

 Forma pomocy publicznej:

  • pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna.

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową, spełniających jedno z kryteriów wskazanych w umowie z BGK, którym Bank udzieli kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Szczegóły:

  • gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane w PLN,
  • kwota gwarancji nie może przekroczyć 2,5 mln euro i 80% kwoty kredytu
  • udzielana jest maksymalnie na okres 20 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych i 3 lat w przypadku kredytów obrotowych i zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Warunki cenowe:

  • 0% kwoty gwarancji rocznie.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego lub obrotowego
  • BEZPŁATNE zabezpieczenia
  • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
  • oszczędność czasu - wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach FG POIR wystarczy odwiedzić oddział Banku Pekao S.A. i w jednym okienku złożyć wniosek o kredyt wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji.

Zachęcamy do odwiedzenia placówek Banku i do skontaktowania się z Doradcą dla firm w celu zapoznania się ze szczegółami finansowania przez Bank z wykorzystaniem gwarancji de minimis.


Informacje o gwarancji udzielanej w ramach FG POIR znajdą Państwo również na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-ze-srodkow-funduszu-gwarancyjnego-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-fg-poir/


Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt