Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE INWESTYCJI

 • Kredyt inwestycyjny

  Dzięki kredytowi inwestycyjnemu można sfinansować nawet do 80% wartości inwestycji.

 • Kredyt na innowacje technologiczne

  Kredyt na innowacje technologiczne (Kredyt Technologiczny) to instrument wsparcia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacyjnych inwestycji technologicznych. Kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej ze środków UE.

 • Kredyt UNIA

  Kredyt "Unia" jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla Klientów Banku Pekao S.A., którzy  ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.
 • Kredyty preferencyjne (ARiMR)

  Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.

 • Kredyty preferencyjne NFOŚiGW

  Bank udziela kredytów inwestycyjnych na projekty ekologiczne. Są to kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Część odsetek dopłacana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Leasing

  Bank Pekao SA wspólnie z Pekao Leasing oferuje Klientom możliwość finansowania inwestycji poprzez leasing.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt