null
Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ESIF SILESIA

Bank Pekao S.A. oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę na realizację programu ESIF SILESIA - PRSL Facility polegającego na ułatwieniu dostępu do finansowania dla małych i średnich firm z terenu województwa śląskiego.

W ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility Bank Pekao S.A. oferuje preferencyjne kredyty inwestycyjne lub obrotowe dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność (zarejestrowanych) lub realizujących projekty na terenie województwa śląskiego.


Podstawowe warunki kredytu:
  • minimalny okres  kredytu - 12 miesięcy,
  • maksymalny okres kredytowania - 10 lat,
  • maksymalna kwota kredytu - 17 250 000 PLN,
  • kredyty udzielane są w PLN. 


Kapitał kredytów w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility udzielanych przez Bank Pekao S.A. jest finansowany w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020.

 
Kredyty w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility są nieoprocentowane w części finansowanej ze środków tego programu - od części kapitału kredytów finansowanej ze środków programu nie są pobierane opłaty i prowizje.
Udzielenie kredytu w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility wiąże się z przyznaniem kredytobiorcy pomocy de minimis.
 
Bank Pekao w ramach programu ESIF SILESIA - PRSL Facility może udzielać kredyty przedsiębiorcom, jeżeli kredyt oraz kredytobiorca spełniają kryteria i zasady zawarte w umowie pomiędzy Bankiem Pekao a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Program ESIF SILESIA - PRSL Facility współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu "Silesia EIF FoF" ustanowionego na mocy umowy pomiędzy zarządem województwa śląskiego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie instrumentów finansowych we współpracy z wybranymi instytucjami pośredniczącymi, w tym Bankiem Pekao S.A.

Fundusz Silesia EIF FoF finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020.

 
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt