Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GWARANCJA DE MINIMISW dniu 18.04.2013 Bank Pekao S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, tym samym przystąpił do Programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dzięki podpisanej umowie, kredyty obrotowe i inwestycyjne w Banku Pekao S.A. są teraz bardziej dostępne dla przedsiębiorców.

Co to jest pomoc de minimis?

 • najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
 • limit tej pomocy dla przedsiebiorcy wynosi 200 tys. EUR na trzy lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego)

Dla kogo?

 • dla mikro, małych i średnich przesiębiorstw posiadających zdolność kredytową, którym Bank udzieli kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Szczegóły:

 • gwarancją mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w PLN,
 • kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln PLN i 60% kwoty kredytu
 • udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych i 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych.
 • zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy

Warunki cenowe:

 • 0,5% kwoty gwarancji rocznie.

Korzyści dla przedsiebiorcy:

 • dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
 • niski koszt zabezpieczenia
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • oszczędność czasu - wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym
 • minimum biurokracji - żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z gwarancji de minimis wystarczy odwiedzić oddział Banku Pekao S.A. i w jednym okienku złożyć wniosek o kredyt wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji de minimis.

Zachęcamy do odwiedzenia placówek Banku i do skontaktowania się z Doradcą dla firm w celu zapoznania się ze szczegółami finansowania przez Bank z wykorzystaniem gwarancji de minimis.

Informacje o gwarancji de minimis znajdą Państwo również na stronie internetowej Rządowego Programu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/o-gwarancji-de-minimis/

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt