Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE PREFERENCYJNE

 • Gwarancja de minimis

  Bank Pekao S.A. w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty obrotowe i inwestycyjne z gwarancją de minimis. 

 • Kredyty preferencyjne ARiMR

  Bank Pekao S.A., we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Są to kredyty z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR.
 • Kredyt UNIA

  Kredyt Unia przeznaczony jest dla tych Klientów Banku Pekao S.A. (Firmy, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego), którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków międzynarodowych. 
 • Kredyty z gwarancją EFI

  Bank Pekao S.A. od wielu lat współpracuje z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), w tym m.in. w ramach programów MAP (Multi-Annual Programme for Enterprises), RSI (Risk Sharing Instrument), czy CIP (Competetiveness and Innovation Programme). W ramach tego ostatniego Bank zrealizował z EFI 3 umowy gwarancji portfelowych na kwotę ponad 2 mld PLN preferencyjnych kredytów dla polskich przedsiębiorstw.
 • ESIF Silesia

  Bank Pekao S.A. oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę na realizację programu ESIF SILESIA - PRSL Facility polegającego na ułatwieniu dostępu do finansowania dla małych i średnich firm z terenu województwa śląskiego. 
Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt