Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRIIP

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014  z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (ang. PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), Bank Pekao SA informuje, że od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku poniżej zamieszcza  "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" w odniesieniu do produktów skarbowych wymienionych w tym Rozporządzeniu.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt