Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

TRANSAKCJE FX

Transakcje FX to operacje zakupu lub sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową, z rozliczeniem w dniu zawarcia  transakcji lub najpóźniej drugiego dnia roboczego po jej zawarciu (na datę waluty "spot"). Transakcje FX mogą być zawierane w EUR, USD, GBP, CHF.

Transakcje FX przeznaczone są dla wszystkich klientów dokonujących zakupu / sprzedaży waluty w celu realizacji dowolnego zlecenia ze swojego rachunku.

Korzyści dla klienta: 
uzyskanie indywidualnie wynegocjowanego z dealerami Banku kursu wymiany, lepszego niż w standardowych kwotowaniach tabelowych banku.

Inne istotne informacje: Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN lub równowartość w EUR, USD, GBP, CHF. Pozostałe warunki transakcji opisane są w Regulaminie stosowanie kursów walut w operacjach bankowych oraz Warunkach Współpracy.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt