Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

STRATEGIE OPCJI WALUTOWYCH

Strategie opcji walutowych to transakcje, w których ich nabywca uzyskuje określony efekt zabezpieczenia poprzez zakup i sprzedaż określonych pojedynczych opcji walutowych.                                                                                                               

Bank Pekao SA oferuje strategie : 

  • zintegrowane,
  • indywidualne dla Klienta.

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych.

Korzyści dla Klienta:                        

  • zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych,
  • możliwość zredukowania kosztów zabezpieczenia,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży strategii bankowi.

Inne istotne informacje:                   

Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF.


Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt