Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OGÓLNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW SKOK KOPERNIK


Z dniem 22 grudnia 2014 r. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przejął Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (dalej SKOK KOPERNIK).

Obecnie w trosce o zapewnienie Klientom byłego SKOK KOPERNIK jak najlepszej obsługi oraz umożliwienie korzystania z usług i produktów Banku Pekao S.A. pragniemy poinformować o planowanym na dzień 7 listopada 2015 r. przeniesieniu (migracji) obsługi produktów Klientów z byłego SKOK KOPERNIK do systemu informatycznego Banku.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt