Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO FINANCIAL SERVICES

Pekao Financial Services (PFS) jest pierwszym na polskim rynku agentem transferowym, specjalizującym się w obsłudze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, świadczy również usługi  wsparcia dla sprzedaży i obsługi ubezpieczeń. Obsługuje ponad 7,7 miliona rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, oraz ponad 100 funduszy i subfunduszy.

W gronie naszych Klientów znajdują się:

 • Pekao TFI SA
 • PZU SA
 • PZU PTE SA
 • PZU TFI SA
 • PZU Życie SA
 • Esaliens TFI SA
 • NN Investment Partners TFI SA
 • Goldman Sachs Asset Management GSL
 • Generali Invest CEE PLC
 • J.P. Morgan Asset Management
 • PTE Allianz Polska SA
 • Aegon PTE SA
 • Pekao PTE SA
 • PTE Orange Polska SA
 • PTE Nowy Świat SA

Oferujemy USŁUGI AGENTA TRANSFEROWEGO dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, na które składają się :

Usługi operacyjne:

 • Prowadzenie rejestrów uczestników/członków funduszy
 • Przetwarzanie zleceń i dyspozycji
 • Obsługa uczestników/członków funduszy
 • Ewidencjonowanie danych o Dystrybutorach funduszy i obsługa sieci dystrybucji
 • Raportowanie
 • Wysyłka potwierdzeń po transakcjach

 a dodatkowo:

 • Wsparcie prawne
 • Pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów finansowych
 • Wysyłka korespondencji i materiałów informacyjnych
 • Archiwizacja dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej

Obsługa klientów funduszy

 • Dedykowane dla funduszy usługi Contact/Call Center, w tym:
   - Obsługa korespondencji i reklamacji
   - Prowadzenie infolinii, systemów IVR, Skype
   - Przeprowadzanie kampanii telemarketingowych
 • Bezpośrednia Obsługa Klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • Dystrybucja produktów finansowych.

Usługi IT

 • Tworzenie, udostępnianie oraz modyfikowanie oprogramowania
 • Hosting
 • Kolokacja
 • Dostarczanie rozwiązań z zakresu business continuity - DRC.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Pekao Financial Services Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych poprzez zastosowanie wielopoziomowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Obowiązująca w Pekao FS Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) została opracowana wspólnie z IBM - światową firmą uznaną w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Nad wykonywaniem założeń PBI nadzór pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Dodatkowo kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur operacyjnych oraz założeń Polityki sprawuje Dział Audytu Wewnętrznego oraz Inspektor Nadzoru.

Zapasowe Centrum Obsługi (Disaster Recovery Site)

Wspólnie z IBM, firmą będącą liderem w dostarczaniu usług BCRS (Business Continuity and Recovery Services), opracowaliśmy i wdrożyliśmy Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) i na wypadek braku możliwości świadczenia usług w obecnej lokalizacji gwarantujemy ciągłość obsługi Klientów we własnym Zapasowym Centrum Obsługi wyposażonym w kilkadziesiąt stanowisk pracy.  

ISAE 3402

Pekao FS od 2007 roku poddawane jest ocenom audytorskim, prowadzonym przez niezależne firmy, a od 2011 roku badanie realizowane jest zgodnie z nowym standardem - ISAE 3402.

ISAE 3402 jest międzynarodowym standardem wg którego organizacje świadczące usługi dla "firm - klientów" prezentują klientom i ich audytorom, realizowane procesy oraz wdrożony system kontroli, co podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, pod kątem zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych.  Efektem weryfikacji jest wydanie Raportu z  oceną  audytora.

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty
kontakt