Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

USŁUGI POWIERNICZE

Bank Pekao SA świadczy usługi powiernicze od początku lat 90-tych zarówno dla polskich jak i zagranicznych instytucji finansowych. Bank Pekao SA pozostaje jednym z wiodących banków pełniących funkcję Banku Depozytariusza dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszymi klientami są również zagraniczne instytucje finansowe takie jak: globalne banki powiernicze, banki uniwersalne, międzynarodowi brokerzy i inne zagraniczne instytucje finansowe. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą usług powierniczych.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt