CZEKI W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Bank wykonuje następujące operacje czekowe w obrocie zagranicznym:

  • zapłata za czeki,
  • skup czeków,
  • rozliczenie czeków z odroczonym uznaniem,
  • inkaso czeków,
  • sprzedaż czeków bankierskich,
  • sprzedaż czeków podróżniczych.

Operacje czekowe w obrocie zagranicznym wykonywane są z zachowaniem postanowień obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo czekowe, Prawo dewizowe, jak również właściwego prawa obowiązującego w miejscu wystawienia lub płatności czeku.

Czeki rozrachunkowe mogą być realizowane tylko w formie uznania rachunku bankowego remitenta. Czeki zakreślone mogą być przyjmowane do realizacji tylko od stałych Klientów Banku.

Czeki wystawione na określoną osobę z dodaniem zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego mogą być prezentowane tylko przez remitentów lub ich pełnomocników.

Bank, z wyjątkiem czeków podróżniczych, nie przyjmuje do zapłaty, skupu, rozliczenia z odroczonym uznaniem lub do inkasa czeków "na okaziciela".

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty