FLASHPAYMENT

FlashPayment to usługa dla firm, które chcąc rozszerzać działalność wykraczają poza granice swojego kraju. Firma nastawiona na sukces na rynkach międzynarodowych potrzebuje odpowiedniej instytucji finansowej - banku, który ułatwi rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi i usprawni realizację płatności.

Bank Pekao SA należy do UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych grup finansowych, która jest obecna w 22 europejskich krajach. FlashPayment jest unikalnym produktem na rynku usług bankowych w Polsce.

Oszczędność pieniędzy dzięki szybkim przekazom

FlashPayment umożliwia bardzo szybkie przekazywanie pieniędzy do Niemiec, Austrii, Włoch oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Uznanie rachunku Beneficjenta odbywa się następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez Zleceniodawcę.

Z usługi FlashPayment można korzystać, jeżeli Zleceniodawca i Beneficjent płatności posiadają rachunki w jednym z banków UniCredit (patrz Tabela). Taka płatność zostanie przetworzona w ciągu jednego dnia roboczego.

Prostota i skuteczność

Zlecenia płatnicze są składane poprzez bankowość elektroniczną lub na formularzu papierowym. Nie muszą być specjalnie oznaczone, nie trzeba też stosować słów kodowych. Rozpoznawanie płatności FlashPayment pozostaje po stronie Banku.

Korzyści z realizowania płatności FlashPayment:

  • szybki przekaz środków,
  • atrakcyjna Data Waluty, ustalana już na następny dzień roboczy,
  • niższe koszty realizacji przekazu (prowizja jak za tryb zwykły),
  • precyzyjne planowanie i zarządzanie środkami, dzięki gwarantowanym zasadom realizowania płatności FlashPayment przez banki należące do jednej Grupy.

Warunki realizacji przekazu FlashPayment

Przekazy wysyłane z rachunków Klienta prowadzonych w Banku Pekao SA:

  • Beneficjent płatności jest Klientem banku należącego do UniCredit.
  • Płatność FlashPayment jest wyrażona w EUR lub walucie narodowej kraju Beneficjenta i jest realizowana z rachunku prowadzonego w walucie przekazu. Płatności wymagające przewalutowania nie spełniają wymogów FlashPayment.
  • Na zleceniu przekazu musi być podany poprawny numer rachunku Beneficjenta w formacie IBAN oraz kod BIC SWIFT banku Beneficjenta.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty