Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRZEKAZ SEPA

SEPA (ang. Single Euro Payment Area) to Jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach, którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą rozliczać się zarówno w granicach państw członkowskich na terenie Europy, jak i transgranicznie według takich samych, przejrzystych zasad: regulacji prawnych, standardów technicznych i zobowiązań. To obecnie najnowocześniejsza metoda realizacji płatności w Euro na terenie Unii Europejskiej.

Bank Pekao SA oferuje kompleksową realizację przelewów SEPA - zarówno otrzymanych z innych banków, jak i wysyłanych do banków będących uczestnikiem tego kanału.

Przekaz SEPA jest realizowany w pełnej kwocie, bez pobierania opłat z kwoty transferowanej, a koszty związane z realizacją przekazu są precyzyjnie określone i każdorazowo wyodrębnione poprzez oddzielne księgowanie prowizji, prezentowane na wyciągu do rachunku. Koszty przekazu są dzielone między zleceniodawcę i beneficjenta (opcja kosztowa SHA).

Korzyści, które wyróżniają płatności SEPA w Pekao:

  • błyskawiczna data uznania banku beneficjenta - najpóźniej następnego dnia roboczego,
  • możliwość realizacji przelewów po kursach negocjowanych,
  • młynek płynnościowy dla SEPA w razie braku środków na rachunku,
  • godzina graniczna przyjmowania zleceń do realizacji - 17:00,
  • brak ograniczenia kwotowego przelewów SEPA.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt