Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM

Jednym z najczęściej wykorzystywanych do rozliczania transakcji międzynarodowych instrumentów finansowania handlu jest przekaz w obrocie dewizowym. Bank Pekao SA oferuje kompleksową realizację przekazów wysyłanych i otrzymanych za pomocą systemów SWIFT, EuroELIXIR, SEPA.

Przekaz w obrocie dewizowym to otrzymane lub skierowane do banku zagranicznego zlecenie uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz określonego podmiotu (Beneficjenta).

W ofercie Banku wyróżnia się następujące rodzaje przekazów: 

  • Importowe (przekaz wysyłany w obrocie dewizowym) - wystawione przez Bank zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty Beneficjentowi.
  • Eksportowe (przekaz otrzymany w obrocie dewizowym) - otrzymane przez Bank z banku zagranicznego w celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty Beneficjentowi.

Główne korzyści dla Klienta Korporacyjnego: 

  • prosta i szybka forma rozliczania transakcji,
  • konkurencyjne godziny graniczne realizacji zleceń,
  • eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi,
  • szeroka oferta walut, w których można dokonać przekazu zagranicznego,
  • możliwość negocjacji kursu walutowego (powyżej 50 tys. PLN lub równowartości w walucie) dla każdego trybu przekazu; profesjonalne pośrednictwo w zakresie zawierania negocjowanych transakcji walutowych,
  • wysoki poziom STP (ang. Straight Through Processing), czyli automatycznego przetwarzania komunikatów płatniczych (bez ingerencji operatora), co gwarantuje szybkie i bezbłędne procesowanie zleceń.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt