Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BEZPIECZEŃSTWO KART PŁATNICZYCH


Wszystkie karty wydawane przez  Bank umożliwiają dokonywanie płatności  w internecie.
Bezpieczeństwo transakcji kartą Banku Pekao S.A. w internecie zapewniają:

Zabezpieczenie 3D Secure:

3D Secure to standard zabezpieczenia płatności kartami w internecie - dokonywanie zakupów w sklepach internetowych wymaga dodatkowej autoryzacji tych transakcji poprzez wpisanie na dedykowanej stronie Banku jednorazowego kodu otrzymanego na telefon komórkowy użytkownika karty.

Limity dla transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia  karty:

Bank umożliwia ustanowienie dziennego lub miesięcznego  limitu  transakcji dokonywanych na odległość (limity dotyczą ilość i wartości transakcji). Posiadacz  może ustawić takie limity składając odpowiedni formularz u swojego Doradcy.    
Przypominamy że przed ustaleniem limitów  transakcje bez fizycznego użycia karty realizowane
są do wysokości dostępnego limitu dla danego rodzaju karty obciążeniowej lub środków dostępnych
na rachunku, w przypadku transakcji kartą debetową.

Kod CVV2/CVC2:

Ten  trzycyfrowy kod zapisany  jest  wyłącznie na rewersie karty, a jego weryfikacja pozwala sprawdzić czy osoba podająca dane rzeczywiście jest w posiadaniu karty, czy dysponuje tylko jej danymi.

O czym należy pamiętać dokonując płatności kartą w internecie:

 • Nigdy nie podawaj numeru karty, daty jej ważności lub kodów CVV2/CVC2 osobom nieuprawnionym oraz nie odpowiadaj na maile z pytaniem o te dane.
 • Dokonując zakupów w internecie korzystaj z zaufanych serwisów. Zawsze sprawdzaj czy strona,
  na której podajesz dane karty jest szyfrowana (adres rozpoczynający się od https:// oraz występuje symbol kłódki lub zielone pole).
 • Dbaj o bezpieczeństwo karty. W przypadku jej zagubienia, kradzieży, przywłaszczenia lub uzasadnionego podejrzenia, że dane takie jak numer karty czy kod PIN poznały osoby nieuprawnione, a także wtedy,
  gdy nastąpiło nieuprawnione użycie karty - niezwłocznie powiadom o tym Bank i zastrzeż kartę.
  W tym celu zadzwoń pod czynny całodobowo numer infolinii kartowej Banku +48 (42) 683 83 16
  lub 800 120 016, lub numer infolinii uruchomionej przez Związek Banków Polskich
  +48 828 828 828(opłaty wg cennika operatora).
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt