Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

BANKOWOŚĆ MOBILNA

Aplikacja mobilna PekaoBiznes24 oferuje pełną funkcjonalnośc transakcyjną systemu internetowego PekaoBiznes24. Ponadto umożliwia skorzystanie z funkcji wielopodpisu, czyli opcjonalnej akceptacji zleceń przez kilka osób łącznie, obsługę rachunków wielu firm z poziomu jednej aplikacji oraz pełne wykorzystanie modułu autodealingu.

Aplikacja jest dostępna na najpopularniejsze systemy mobilne: Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry oraz Symbian.

Aby pobrać aplikację mobilną zaloguj się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejdź do zakładki Mobile -> Aplikacja Mobilna-> Pobierz aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Aplikacja domyślnie wysyłana jest na numer telefonu zaufanego, można go jednak zmienić i wysłać link do aplikacji na dowolny numer telefonu komórkowego.

Po pobraniu aplikacji należy ją aktywować na telefonie i w bankowości internetowej. 

Aplikację można pobrać również ze sklepu dostawcy systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym. Wystarczy na urządzeniu mobilnym uruchomić aplikację do obsługi sklepu, a następnie wyszukać hasło PekaoBiznes24 i pobrać aplikację.

Android
              iOS
              Windows Phone
                      

Po pobraniu aplikacji należy zainstalować ją na urządzeniu mobilnym, a następnie aktywować.

Aby aktywować aplikację mobilną zainstalowaną na telefonie zaloguj się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejdź do zakładki Mobile -> Generuj kod aktywacyjny. Po wpisaniu kodu w urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat potwierdzający aktywację aplikacji na urządzeniu. Aby dokończyć proces należy aktywować urządzenie w bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Należy ponownie wejść w zakładkę Mobile -> Aplikacja mobilna -> Aktywuj urządzenie i zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie wybrać przycisk Aktywuj urządzenie. Uwaga! Dostępne akcje są zależne od posiadanych uprawnień.
 
Następnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.
Po aktywowaniu aplikacji można już zalogować się do bankowości mobilnej używając identyfikatora oraz hasła używanego do logowania do bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Android

Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu umożliwia zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków czy historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację


W tym celu należy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.


Logowanie do aplikacji PekaoBiznes24 

 

Należy podać identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej w przeglądarce komputera) i wybrać przycisk Dalej.


Logowanie - wprowadzenie identyfikatora 

Następnie aplikacja poprosi o wybrane znaki z hasła. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć w przycisk Zaloguj.

Logowanie - podanie hasła

Zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do aktywowania aplikacji, by móc korzystać również z transakcyjnych funkcji. Wybierz na tym ekranie przycisk TAK.

Aktywuj aplikację - ekran


Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o ustalenie kodu PIN. Kod ten będzie używany do zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Kod może mieć od 6 do 10 cyfr. Po wprowadzeniu dwukrotnie kodu wybierz przycisk Dalej.


Ustanowienie kodu PIN 

 

Zostanie zaprezentowany komunikat zapraszający do dokończenia procesu aktywacji aplikacji. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń. Następnie zaznaczyć dodane urządzenie i wybrać przycisk Aktywuj urządzenie

Aktywacja aplikacji w PekaoBiznes24

Następnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w tym również wysyłania dowolnych przelewów.

Jeżeli opcja aktywowania aplikacji nie została wybrana podczas pierwszego logowania do aplikacji, to można wrócić do niej po kolejnym zalogowaniu się do aplikacji w zakładce Ustawienia -> Aktywacja aplikacji.

iOS (iPhone, iPad)

Aplikacja od razu po zainstalowaniu na urządzeniu pozwala na zalogowanie się do konta i dostęp do informacji takich jak salda rachunków lub historia operacji. Aby móc jednak wykonywać przelewy należy aktywować aplikację

W tym celu wystarczy zalogować się do aplikacji wybierając opcję Logowanie.

iOS logowanie 

Należy podać identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej w przeglądarce komputera) i wybrać przycisk Gotowe.

iOS identyfikator 

Następnie aplikacja poprosi o wybrane znaki z hasła. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć w przycisk Zaloguj.

iOS hasło

Zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do aktywowania aplikacji, by móc korzystać również z transakcyjnych funkcji. Wybierz na tym ekranie przycisk TAK.

iOS ekran aktywacji

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o ustalenie kodu PIN. Kod ten będzie używany do zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Kod może mieć od 6 do 10 cyfr. Wprowadź dwuktornie kod i na kolejnym ekranie wybierz przycisk przycisk Dalej.


iOS ustaw PIN 

Następnie zostanie zaprezentowany komunikat zapraszający do dokończenia procesu aktywacji aplikacji. W tym celu należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń. Następnie zaznaczyć dodane urządzenie i wybrać przycisk Aktywuj urządzenie

Aktywacja aplikacji w PekaoBiznes24

W kolejnym kroku należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji w tym również wysyłania dowolnych przelewów.

Jeżeli opcja aktywowania aplikacji nie została wybrana podczas pierwszego logowania do aplikacji, to można wrócić do niej po kolejnym zalogowaniu się do aplikacji w zakładce Ustawienia -> Aktywacja aplikacji.

 

Windows Phone 7

Aby rozpocząć proces aktywacji należy uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, a następnie wybrać z menu opcję Aktywacja.Zostanie wyświetlony ekrany, na którym użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie Identyfikatora oraz kodu aktywacyjnego.  Aby uzyskać kod aktywacyjny należy zalogować się do bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przejść do zakładki Mobile -> Lista urządzeń i wybrać odnośnik Nowe urządzenie
Zostanie wyświetlony kod aktywacyjny, który należy przepisać do aplikacji mobilnej.Na ekranie aktywacji należy wprowadzić Identyfikator (ten sam, który służy do logowania do bankowości internetowej) oraz wygenerowany ciąg cyfr - kod aktywacyjnyPo wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk zatwierdzić zmiany przyciskiem na dolnej części ekranu. Pojawi się kolejny ekran z prośbą o ustanowienie kodu PIN do aplikacji mobilnej. Kod PIN musi zawierać od 6 do 10 cyfr. Będzie służył do zatwierdzania operacji w aplikacji mobilnej PekaoBiznes24. Po wprowadzeniu kodu należy zaakceptować kod PIN przyciskiem na dole ekranu.Pojawi się komunikat potwierdzający aktywację aplikacji na urządzeniu. Aby dokończyć proces aktywacji należy aktywować urządzenie w bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Należy ponownie wejść w zakładkę Mobile -> Lista urządzeń i zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie wybrać przycisk Aktywuj urządzenieNastępnie należy podpisać dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Pojawi się komunikat informujący, że aktywacja urządzenia została zakończona prawidłowo.

Po aktywowaniu aplikacji można już zalogować się do bankowości mobilnej używając identyfikatoraoraz hasła używanego do logowania do bankowości internetowej PekaoBiznes24. 


Aplikacja bankowości mobilnej PekaoBiznes24 zapewnia w pełni transakcyjną obsługę rachunków firmy. Ponadto umożliwia: 

 • Obsługę rachunków wielu firm - podczas logowania należy wskazać firmę, której rachunki będą obsługiwane, firmę można zmienić w trakcie korzystania z aplikacji bez konieczności ponownego logowania,
 • Wykorzystanie funkcji wielopodpisu, czyli opcjonalnej możliwości akceptacji przelewów przez kilku użytkowników firmy łącznie,
 • Dostęp do zleceń wprowadzonych w bankowości internetowej PekaoBiznes24.
Operacje dostępne po zalogowaniu do aplikacji:
 • Weryfikacja salda i historii operacji rachunków bieżących, pomocniczych, kredytowych, kart płatniczych,
 • Podpisywanie i wysyłanie - dostęp do listy operacji wprowadzonych w bankowości internetowej i mobilnej PekaoBiznes24,
 • Przelewy
  - krajowe,
  - wewnętrzne,
  - na rachunki ZUS i US,
  - zagraniczne,
  - SEPA,
 • Przelewy zdefiniowane,
 • Zlecenia stałe,
 • Przelewy z przyszłą datą realizacji,
 • Moduł dealingowy - możliwość wykonania przewalutowań pomiędzy własnymi rachunkami, z akceptowaniem kursu wymiany,
 • Zakładanie i zrywanie lokat, dostęp do listy lokat,
 • Doładowania telefonów komórkowych,
 • Rejestr zdarzeń - informacje na temat statusu wysłanych zleceń.
Część informacyjna dostępna bez konieczności aktywowania aplikacji i logowania: 
 • Wyszukaj na mapie - lokalizacja bankomatów, oddziałów, punktów rabatowych Banku Pekao S.A.,
 • Oferta produktowa Banku,
 • Kursy walut - aktualne kursy Banku Pekao S.A. i kursy średnie NBP, kalkulator walut,
 • Informacje giełdowe - informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców,
 • Kontakt - najważniejsze numery telefonów i adresy email, formularz kontaktu z Bankiem,
 • Demo - wersja demonstracyjna aplikacji bankowości mobilnej PekaoBiznes24.
 • Ustanów limity transakcyjne (jednorazowe i dzienne) dla przelewów wysyłanych przez bankowość mobilną. Możesz to zrobić w bankowości internetowej PekaoBiznes24 wchodząc w zakładkę Mobile -> Limity.
 • Zabezpiecz swoje urządzenie mobilne za pomocą programów antywirusowych. 
 • Nie korzystaj z aplikacji poprzez publiczne sieci Wi-Fi. 
 • Loguj się wyłącznie przy użyciu identyfikatora i hasła maskowanego.
 • Numery PIN do aplikacji mobilnej powinny być inny niż PIN do bankowości telefonicznej i do karty mikroprocesorowej. Nie może być taki sam jak PIN do telefonu. Wybierz kombinację cyfr trudniejszą do odgadnięcia niż data Twoich urodzin. 
 • Pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu pracy w części transakcyjnej aplikacji. Nie pozostawiaj telefonu w miejscach publicznie dostępnych. 
 • Ustanów PIN do odblokowania telefonu. 
 • W przypadku utraty/ kradzieży urządzenia mobilnego pamiętaj o niezwłocznym dezaktywowaniu go w bankowości internetowej. Możesz to zrobić w zakładce Mobile -> Lista urządzeń wybierając przycisk USUŃ.
 • Pamiętaj, aby usunąć aplikację ze starego urządzenia w przypadku jego zmiany.
 • Dodatkowo - dla Android: Aplikacja mobilna ma uprawnienia do: komunikacji sieciowej, Twojej lokalizacji, czytania danych kontaktu i unikalnych danych telefonu, wysyłania wiadomości sms i email.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt