Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

MODUŁ LEASINGOWY

Bank Pekao S.A. jako pierwszy w Polsce zintegrował bankową platformę transakcyjną dla Klientów korporacyjnych z systemem spółki leasingowej - dodając Moduł Leasingowy w PekaoBiznes24.

Dzięki temu rozwiązaniu mogą Państwo zarządzać finansami firmy z jednego miejsca, niezależnie od tego, czy korzystacie z finansowania za pomocą usług bankowych czy produktów specjalistycznych jak leasing.
Jest to unikalna funkcjonalność, wykraczającą poza standardowy zakres oferowany przez inne banki w Polsce.
W Module Leasingowym systemu PekaoBiznes24 użytkownicy mogą zarządzać płatnościami z tytułu umów zawartych z Pekao Leasing, w szczególności:

  • monitorować umowy leasingowe i stan rozrachunków,
  • kontrolować harmonogramy spłat i śledzić statusy faktur,
  • dokonywać przelewów rat leasingowych (w tym definiować spłaty automatyczne).

Moduł oferuje pięć funkcji:

  • Przegląd umów leasingu - Klient może wyszukać konkretną umowę po jej rodzaju, typie przedmiotu, walucie umowy, jej numerze i statusie (czynna lub zakończona) oraz poprzez wyszukanie tekstu.
  • Harmonogramy opłat - użytkownik może wybrać umowę po jej numerze i nazwie (lub własnej nazwie nadanej przez Klienta). Harmonogram jest podzielony na opłaty jednorazowe. Wyszczególnione są: wartość końcowa i opłata wstępna oraz miesięczne opłaty leasingowe. Każda opłata miesięczna zawiera: datę płatności, część kapitałową i odsetkową oraz łączną wartość do zapłaty. Pozwala to Klientom właściwie zaplanować płatności.
  • Płatności leasingowe - użytkownik może wyszukać umowę po typie leasingu, numerze umowy, walucie, poprzez wyszukanie tekstu i po statusie płatności. Po wyszukaniu płatności istnieje możliwość wybrania konkretnych przelewów lub wszystkich wyświetlanych. Korzystając z funkcji Spłać, Klient może dokonać zapłaty w łatwy i bezbłędny sposób - wszystkie szczegóły przelewu są automatycznie uzupełniane.
  • Wiadomości dla Pekao Leasing - użytkownik bankowości internetowej może wysłać wiadomość do Pekao Leasing wybierając temat z rozwijanej listy. Wiadomość zostanie dostarczona do Customer Service Pekao Leasing.
  • Komunikaty - Pekao Leasing ma możliwość wysyłania komunikatów do Klientów.

PekaoBiznes24 z Modułem Leasingowym to wyjątkowy na polskim rynku system dający Państwu jednoczesny dostęp do pełnej gamy produktów bankowych (cash management, usługi transgraniczne, finansowania handlu, skarbowe i inwestycyjne) i specjalistycznych produktów leasingowych.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:
Klienci Banku, którzy korzystają z systemu transakcyjnego PekaoBiznes24 zyskują dostęp do kluczowych informacji o umowach zawartych z Pekao Leasing oraz możliwość zarządzania płatnościami leasingowymi przy użyciu uniwersalnej platformy, za pomocą której realizują też inne płatności i zarządzają finansami firmy.

Klienci Pekao Leasing zyskują nieograniczony dostęp do nowoczesnej elektronicznej platformy transakcyjnej, w tym dodatkowy, bezpieczny kanał komunikacji z Pekao Leasing (wiadomości i komunikaty przesyłane w systemie). Mogą rozpocząć współpracę z Bankiem od dostępu na platformie PekaoBiznes24 do szczegółów umów leasingowych, a następnie uruchamiać kolejne produkty bankowe.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt