PEKAO CONNECT

To rodzina najnowszych rozwiązań umożliwiających integrację procesów finansowych Państwa firmy z Bankiem. 

Podstawowe zalety integracji Państwa systemów finansowo- księgowych z PekaoBiznes24 to:  

  • BEZPIECZEŃSTWO - wysoki poziom zabezpieczenia informacji wymienianych między wykorzystywanymi przez Państwa systemami a Bankiem,
  • AUTOMATYZACJA PROCESÓW - możliwość automatycznej wymiany danych między systemami według zdefiniowanych harmonogramów połączeń, również "po godzinach pracy firmy",
  • PODNIESIENIE JAKOŚCI - ograniczenie ryzyka pomyłek i błędów operacyjnych,
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - brak konieczności logowania do systemu bankowości internetowej, automatyczna autoryzacja połączenia systemu wewnętrznego z Bankiem,
  • SZYBKOŚĆ - dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (zależnie od wybranego rozwiązania).

Bank Pekao S.A. oferuje szereg możliwości integracji (z wykorzystaniem różnych kanałów dostępu, np. web services, e-mail, serwer https), które łatwo dopasować do potrzeb Państwa firmy. Oto cała ich paleta:

WEB SERVICES - PEŁNA INTEGRACJA ONLINE

CO TO JEST?
Nowoczesne rozwiązanie umożliwiające komunikację między systemami finansowo-księgowymi (FK) a systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24 za pomocą usług sieciowych przez internet.

Rozszerza istniejące funkcjonalności systemu finansowo-księgowego działającego w firmie, umożliwiając wykonywanie szeregu czynności bankowych, takich jak tworzenie i podpisywanie przelewów czy pobieranie wyciągów bezpośrednio z poziomu systemu FK, bez konieczności logowania się do PekaoBiznes24.

DLA KOGO?
Usługa stworzona z myślą o Klientach korporacyjnych zainteresowanych pełną integracją systemów online oraz najszybszą i najbardziej efektywną wymianą danych finansowych między systemami finansowo-księgowymi działającymi wewnątrz firmy a systemem bankowości internetowej.

TRANSFER AGENT - AUTOMATYCZNA WYMIANA PLIKOWA

CO TO JEST?

Oprogramowanie instalowane po stronie Klienta umożliwiające komunikację plikową pomiędzy systemem transakcyjnym Banku a systemami finansowo-księgowymi bez konieczności dostosowywania systemów ERP/FK.
Pozwala na pełną automatyzację procesów związanych z importem zleceń do Banku i pobieraniem informacji z Banku.

DLA KOGO?
Usługa jest przeznaczona dla Klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dostosować swoich systemów ERP/FK do innych metod komunikacji, które oferuje Bank, a chcą w prosty sposób wymieniać z nim dane z uzgodnioną częstotliwością.

MAIL - PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

CO TO JEST?
Alternatywny kanał przekazywania zleceń do Banku z wykorzystaniem e-maila (protokół SMTP).
Wysokie bezpieczeństwo zapewniają mechanizmy kontroli przychodzących dyspozycji oraz szyfrowanie przesyłanych plików zgodne ze standardem PGP, wczytywanych i realizowanych bezpośrednio w PekaoBiznes24 z wykorzystaniem schematów akceptacji.
Po wysłaniu dyspozycji Klient natychmiast otrzymuje informację zwrotną ze wstępną weryfikacją pliku transakcji. Kolejne ostateczne statusy realizacji wysyłane są na etapie procesowania dyspozycji.

DLA KOGO/KIEDY STOSOWAĆ?
Usługa jest przeznaczona dla Klientów, którzy szukają prostego rozwiązania i szybkich rezultatów, a także z różnych przyczyn nie mogą dostosować swoich systemów ERP/FK do innych metod komunikacji, które oferuje Bank.

HTTPS - BEZPIECZNY SERWER

CO TO JEST?
Alternatywny kanał przekazywania zleceń do Banku z wykorzystaniem protokołu HTTPS (metody post i get).
Wysokie bezpieczeństwo zapewnia komunikacja w protokole 2SSL oraz podpisywanie i szyfrowanie przesyłanych plików zgodne ze standardem GPG.
Po złożeniu dyspozycji Klient natychmiast otrzymuje informację zwrotną ze wstępną weryfikacją pliku transakcji. Kolejne statusy realizacji są dostępne do pobrania na każdym etapie procesowania dyspozycji.

DLA KOGO/KIEDY STOSOWAĆ?
Rozwiązanie jest przeznaczone do realizacji dużych wolumenów transakcji krajowych i zagranicznych bezpośrednio w systemie transakcyjnym Banku.

PLUGIN - rozwiązania oferowane przez Partnerów Banku, wbudowane w produkowane przez nich systemy finansowe, umożliwiające bezpośrednią komunikację online z Bankiem, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

IMPLEMENTACJA USŁUGI PEKAO CONNECT DLA SYSTEMÓW SAP

Rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online systemu finansowego SAP z Bankiem. Uprawnieni użytkownicy mogą zarządzać rozliczeniami z kontrahentami oraz rachunkami bankowymi - wykonywać codzienne czynności w tym zakresie, bezpośrednio z poziomu systemu SAP, pomijając logowanie do systemów Banku. W SAP można autoryzować płatności, obsługiwać przelewy wewnętrzne, krajowe, europejskie (SEPA) i międzynarodowe, generować wyciągi i raporty intra-day. Można też wydawać dyspozycje polecenia zapłaty i wypłaty gotówki w oddziale Banku oraz śledzić statusy zleceń.

IMPLEMENTACJA USŁUGI PEKAO CONNECT DLA SYSTEMÓW COMARCH 

Rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online systemów finansowych CDN XL (od wersji 2015*) i CDN Optima (od wersji 2013*) z Bankiem. Systemy z rodziny CDN z wykorzystaniem standardu Comarch Data Connect 2.0. umożliwiają pobieranie wyciągów oraz historii operacji, a także eksport bezpośrednio do systemu bankowego zleceń krajowych (w tym przelewów do ZUS i US) oraz przelewów walutowych. Płatności mogą być autoryzowane z poziomu systemu ERP, możliwe jest również śledzenie statusów realizacji zleceń.

* koszt aktualizacji do wersji obsługującej Comarch Data Connect 2.0. zależy od rodzaju licencji

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty