PROFFICE

PROFFICE jest system bankowości elektronicznej przeznaczonym dla Klientów korporacyjnych umożliwiającym efektywne zarządzanie rachunkiem, w tym dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych, pobieranie wyciągów, generowanie raportów oraz komunikację z Bankiem celem transmisji danych. System PROFFICE jest wersją oprogramowania Multicash.

System PROFFICE zapewnia:

 • dokonywanie w formie elektronicznej płatności krajowych i zagranicznych, płatności płacowych, poleceń zapłaty, przelewów do ZUS i US, zleceń stałych,
 • dostęp do bieżących i archiwalnych informacji o saldach i obrotach na rachunkach, kursach walut itp. przekazywanych w formie elektronicznych wyciągów z rachunków bankowych,
 • import przelewów z zewnętrznych systemów finansowo-księgowych,
 • dostęp do tabeli kursów walut pobieranej drogą elektroniczną z Banku,
 • możliwość zapisania dyspozycji w postaci szablonu, na podstawie którego utworzyć można nową dyspozycję bez ponownego wprowadzania powtarzających się danych.

Główne korzyści z posiadania systemu PROFFICE:

 • zwiększone bezpieczeństwo i kontrola zarządzania finansami poprzez:
  • zabezpieczenie plików z przesyłanymi informacjami przy pomocy algorytmów szyfrujących,
  • logowanie - każdy pracownik przez rozpoczęciem pracy w systemie podaje tylko jemu znane hasło,
  • uprawnienia - każdy pracownik może mieć szczegółowo określone uprawnienia do wykonywania poszczególnych czynności, dostępu do rachunków, rodzaju składanych zleceń,
  • podpis elektroniczny - przesyłane do banku dyspozycje mogą być autoryzowane wg określonej konfiguracji uprawnień; prywatny klucz do podpisu może być przechowywany na karcie chip lub dyskietce,
  • limity kwotowe - pracownicy posiadający podpis elektroniczny mogą mieć zdefiniowane limity na dokonywane przez siebie transakcje,
 • oszczędność czasu dzięki łatwemu dokonywaniu operacji na rachunkach,
 • aktualna informacja o rachunku; aktualizacja danych następuje co godzinę w przedziale czasowym 8.00 - 16.00 w dni robocze.

Prowizje i opłaty pobierane są według indywidualnej umowy z Klientem.

Hotline Bankowości Elektronicznej zapewnia dostęp do usług zdalnego wsparcia dla Użytkowników korzystających z systemów bankowości eletronicznej i internetowej dedykowanych dla Klientów Korporacyjnych. Usługi wsparcia odnoszą się do funkcjonalnej, technicznej oraz operacyjnej zdalnej asysty dla Użytkowników Systemów.
Celem podstawowym funkcjonowania telefonicznych lini wsparcia jest zapewnienie ciągłości dostępu Klientów Korporacyjnych do elektronicznych kanałów dostępu do Banku.

Nasze usługi świadczymy standardowo w języku polskim i angielskim. Telefoniczne linie wsparcia są dostępne dla Klientów w dni robocze w godzinach 7:30 - 18:00.

Kontakt:

Infolinia Proffice

0 801 350 424 (koszt jak za rozmowę lokalną)
(22) 591 21 21
mail: proffice@pekao.com.pl

Zmiana numerów dostępowych dla PROFFICE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Powrót do listy  
Materiały do pobrania związane z fuzją Banku Pekao SA i Banku BPH SA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Materiały do pobrania związane z fuzją Banku Pekao SA i Banku BPH SA:
Powrót do listy  
Format wyciągu jaki Klienci otrzymają po migracji do systemu Proffice Banku Pekao SA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Format wyciągu jaki Klienci otrzymają po migracji do systemu Proffice Banku Pekao SA:
Powrót do listy  
Format wyciągu systemu Proffice dla obecnych Klientów Banku Pekao SA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Format wyciągu systemu Proffice dla obecnych Klientów Banku Pekao SA:

Powrót do listy  
Format wyciągu systemu Proffice dla obecnych Klientów Banku Pekao SA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Format wyciągu systemu Proffice dla obecnych Klientów Banku Pekao SA:
Powrót do listy  
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty