Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

AUTOMATYCZNE INWESTOWANIE ŚRODKÓW

Automatyczne Lokaty Overnight oferowane są Klientom korporacyjnym Banku posiadającym zgromadzone nadwyżki finansowe w: PLN, EUR i USD. Poprzez Automatyczną Lokatę Overnight, środki są automatycznie inwestowane na okres jednego dnia lub weekendu.

Środki pieniężne podlegające automatycznemu inwestowaniu są oprocentowane według stawki zmiennej opartej na uzgodnionej z Klientem formule. Stawka oprocentowania środków może zmieniać się w przypadku zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID), zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez NBP, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych.

Klient może zdecydować, czy na Automatyczną Lokatę Overnight ma zostać przelane całe dostępne saldo rachunku, czy też na rachunku ma pozostać stała określona kwota. Środki z lokaty uwalniane są przez system bankowy przed rozpoczęciem sesji rozliczeniowych w kolejnym dniu.

Korzyści z Automatycznej Lokaty Overnight:

  • konkurencyjne oprocentowanie
  • zapewnienie bezpiecznego, efektywnego zagospodarowania wolnych środków
  • lepsze wyniki odsetkowe - oprocentowanie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego
  • stała dostępność środków przy efektywnym oprocentowaniu
  • dzienna kapitalizacja odsetek od lokaty

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt