Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTA WIELOWALUTOWA

Karta debetowa MasterCard Corporate Debit FX Pekao to międzynarodowa karta płatnicza rozliczana na bieżąco, która umożliwia dokonywanie:

  • płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA, w tym transakcji zbliżeniowych,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD,
  • wypłat gotówkowych typu cash back w punktach oznaczonych logo cash back MasterCard,
  • wpłat gotówki we wskazanych bankomatach Banku Pekao SA.

Rachunkiem podstawowym katy jest rachunek prowadzony w PLN. Dodatkowo karta może rozliczać się w ciężar 4 innych rachunków walutowych (dostępne waluty rachunku do rozliczeń to USD, CHF, GBP, EUR).

Karty rozliczane są na bieżąco - rachunek karty obciążany jest kwotą transakcji w dniu otrzymania przez Bank informacji o jej dokonaniu.W przypadku, gdy na rachunku w danej walucie nie będzie wystarczających środków do rozliczenia transakcji, rachunek Klienta zostanie automatycznie obciążony całą kwotą transakcji w przeliczeniu na PLN.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt