Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY DEBETOWE

Karty debetowe MasterCard Corporate Debit  Pekao i VISA Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze rozliczane na bieżąco, które umożliwiają dokonywanie:

  • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA, w tym transakcji zbliżeniowych,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA,
  • wypłat gotówkowych typu cash back w punktach oznaczonych logo cash back MasterCard lub Visa cash back.

Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku  karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku. Wszystkie transakcje dokonane kartą rozliczane są na bieżąco w ciężar rachunku karty. Dzienny limit wypłat gotówkowych ustalony dla jednej karty wynosi standardowo 2 000 zł,  istnieje jednak możliwość ustawienia innej niż standardowa kwoty limitu dziennego w tym możliwość blokady wypłat gotówki. Do jednego rachunku bankowego można wydać jedną kartę debetową lub ich dowolną liczbę. Na życzenia Klienta Bank może wydać tylko jedna kartę debetową do każdego z otwieranych rachunków pomocniczych Klienta.

Posiadanie karty debetowej MasterCard Corporate Debit  Pekao i VISA Corporate Debit Pekao zapewni Państwu:

  • dysponowanie środkami finansowymi do wysokości salda rachunku, jednak nie więcej niż dzienny limit wydatków w przypadku operacji gotówkowych,
  • prostotę i elastyczność w zarządzaniu wydatkami firmy, a także redukcję ryzyka związanego z zaliczkami gotówkowymi,
  • efektywniejsze zarządzanie płynnością firmy,
  • łatwy dostęp do gotówki ze względu na szeroką sieć bankomatów,
  • wygodę - rozliczanie kart następuje bezpośrednio z rachunku firmowego.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt