Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY DEBETOWE W EUR

Karty debetowe MasterCard Euro Corporate Debit Pekao to międzynarodowe karty płatnicze rozliczane na bieżąco w Euro, które umożliwiają dokonywanie:

 • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowychj i usługowych oznaczonych znakiem MASTERCARD, w tym transakcji zbliżeniowych,
 • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
 • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD,
 • wypłat gotówkowych typu cash back w punktach oznaczonych logo cash back MasterCard.

Karty wydawane są do rachunku bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w Euro. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe przy użyciu karty są realizowane do wysokości aktualnego salda na rachunku karty powiększonego o dostępny limit overdraftu lub kredytu w rachunku. Wszystkie transakcje dokonane kartą rozliczane są na bieżąco w ciężar rachunku karty.
Do jednego rachunku bank można wydać dowolną liczbę kart. Na życzenia Klienta Bank może wydać tylko jedna kartę debetową do każdego z otwieranych rachunków pomocniczych Klienta.

Posiadanie karty debetowej MasterCard Euro Corporate Debit  Pekao zapewni Państwu:

 • Wyeliminowanie kosztownego przewalutowania. Transakcje dokonane w walucie konta kartą MasterCard Euro Corporate Pekao są rozliczane bezpośrednio - bez przewalutowań.
 • Darmowe wypłaty z bankomatów. Karta umożliwia bezpłatne korzystanie z bankomatów UniCredit poza granicami oraz Banku Pekao S.A. i Euronet w Polsce.
 • Wyeliminowanie zaliczek walutowych - pozwala to na uniknięcie różnic kursowych między datą zakupu waluty a jej sprzedażą oraz ogranicza koszty i ryzyko operacji gotówkowych.
 • Zakupy w internecie. Płatności internetowe, korespondencyjne, telefoniczne we wszystkich sklepach internetowych akceptujących karty MC.
 • Transakcje zbliżeniowe - to wygoda w używaniu oraz oszczędność czasu. Bez podawania karty sprzedawcy oraz autoryzacji Pin-em zapłacisz za zakupy.
 • Bezpłatne ubezpieczenie - chroni kartę oraz jej Użytkownika, zwiększając jednocześnie komfort korzystania ze środków na koncie.
 • Długi okres ważności karty - Karta MasterCard Euro Corporate Debit Pekao wydawana jest na 5 lat.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt