KARTY PRZEDPŁACONE

Karta przedpłacona (prepaid) to rodzaj karty bankowej funkcjonującej na zasadzie "pay before". Oznacza to, że jej wartość jest z góry ustalona poprzez przez zasilenie rachunku technicznego daną kwotą. Karta przedpłacona jest doskonałą alternatywą dla wypłaty gotówki, przelewu pieniężnego czy tradycyjnych bonów.

 • Wartość karty przedpłaconej jest z góry ustalona poprzez zasilenie rachunku karty (specjalnego rachunku technicznego należącego do Banku) ustaloną kwotą pieniędzy.
 • Kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych są automatycznie odejmowane od wartości środków zgromadzonych na karcie.
 • Z uwagi na brak konieczności personalizacji karty mogą być wydane "od ręki", a ich użytkownicy końcowi nie muszą posiadać rachunku osobistego w banku wydającym karty.
 • Są elastycznym produktem, który można dopasować do różnych potrzeb Klientów Korporacyjnych i zapewniają tak wysoki poziom bezpieczeństwa jak inne karty płatnicze Banku.

Bank Pekao S.A. oferuje Klientom Korporacyjnym karty przedpłacone funkcjonujące w systemie MasterCard.

Karty przedpłacone MasterCard Corporate Prepaid to międzynarodowe karty płatnicze, które umożliwiają dokonywanie:

 • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD, w tym transakcji zbliżeniowych, 
 • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
 • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD,
 • wypłat gotówkowych typu cash back w punktach oznaczonych logo cash back MasterCard.

Bank będzie wydawał swoim Klientom następujące rodzaje kart przedpłaconych:

 • Karta podarunkowa - będąca alternatywą do prezentu w formie gotówki. Kartą tego rodzaju nie będzie można dokonywać wypłat gotówkowych.
 • Karta firmowa - mająca zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Karta taka zastępuje wtedy wypłatę gotówki jako zaliczki na koszty podróży.
 • Karty indywidualne - przeznaczone są zarówno dla podmiotów i instytucji z sektora publicznego (np. wypłata świadczeń, zasiłków, stypendiów), jak i dla firm (np. nagrody w konkursach, wynagrodzenia pracowników, cykliczne lub jednorazowe transfery środków, karty lojalnościowe z opcją wypłaty gotówki). Karty te umożliwiają realizację wszelkiego typu świadczeń pieniężnych.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty