Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY PRZEDPŁACONE

Karta przedpłacona (prepaid) to rodzaj karty bankowej funkcjonującej na zasadzie "pay before". Oznacza to, że jej wartość jest z góry ustalona poprzez przez zasilenie rachunku technicznego daną kwotą. Karta przedpłacona jest doskonałą alternatywą dla wypłaty gotówki, przelewu pieniężnego czy tradycyjnych bonów.

 • Wartość karty przedpłaconej jest z góry ustalona poprzez zasilenie rachunku karty (specjalnego rachunku technicznego należącego do Banku) ustaloną kwotą pieniędzy.
 • Kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych są automatycznie odejmowane od wartości środków zgromadzonych na karcie.
 • Z uwagi na brak konieczności personalizacji karty mogą być wydane "od ręki", a ich użytkownicy końcowi nie muszą posiadać rachunku osobistego w banku wydającym karty.
 • Są elastycznym produktem, który można dopasować do różnych potrzeb Klientów Korporacyjnych i zapewniają tak wysoki poziom bezpieczeństwa jak inne karty płatnicze Banku.

Bank Pekao S.A. oferuje Klientom Korporacyjnym karty przedpłacone funkcjonujące w systemie MasterCard.

Karty przedpłacone MasterCard Corporate Prepaid to międzynarodowe karty płatnicze, które umożliwiają dokonywanie:

 • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD, w tym transakcji zbliżeniowych, 
 • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
 • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD,
 • wypłat gotówkowych typu cash back w punktach oznaczonych logo cash back MasterCard.

Bank będzie wydawał swoim Klientom następujące rodzaje kart przedpłaconych:

 • Karta podarunkowa - będąca alternatywą do prezentu w formie gotówki. Kartą tego rodzaju nie będzie można dokonywać wypłat gotówkowych.
 • Karta firmowa - mająca zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Karta taka zastępuje wtedy wypłatę gotówki jako zaliczki na koszty podróży.
 • Karty indywidualne - przeznaczone są zarówno dla podmiotów i instytucji z sektora publicznego (np. wypłata świadczeń, zasiłków, stypendiów), jak i dla firm (np. nagrody w konkursach, wynagrodzenia pracowników, cykliczne lub jednorazowe transfery środków, karty lojalnościowe z opcją wypłaty gotówki). Karty te umożliwiają realizację wszelkiego typu świadczeń pieniężnych.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt