Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO ZGODY

Usługa jest przeznaczona dla firm (Wierzycieli), które już korzystają z produktu PolecenieZapłaty w Pekao SA bądź innym banku.

Klienci detaliczni Banku Pekao SA mogą w bankowości elektronicznej aktywować zgodę do obciążania swojego rachunku w drodze PoleceniaZapłaty. Wierzyciel podpisuje umowę na PekaoZgody, co umożliwia potencjalnym Dłużnikom natychmiastową aktywację elektronicznej zgody. Informacja o nowych Dłużnikach jest przekazywana do Wierzyciela, który już następnego dnia może przesłać instrukcję obciążenia rachunku Dłużnika.

Główne korzyści ze stosowania E-zgody:

  • oszczędność czasu - zgoda Dłużnika jest aktywa następnego dnia od wprowadzenia w bankowości elektronicznej,
  • bieżący monitoring statusów dla zgód złożonych w Pekao SA  na rzecz Wierzyciela.
  • zminimalizowanie kosztów - zastąpienie wersji papierowej zgody usługą w pełni elektroniczną,
  • systemy Banku Pekao SA gwarantują bezpieczeństwo.

 Dlaczego Bank Pekao SA:

  • bardzo duża liczba potencjalnych Dłużników (Klientów detalicznych Banku),
  • możliwość dostosowania formatu raportów i samego procesu raportowania do wymagań Wierzyciela.

Klient zainteresowany produktem Pekao Zgody powinien skontaktować się ze swoim doradcą. Doradca w uzgodnieniu z opiekunem produktu przygotowują harmonogram wdrożenia.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt