Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

DLA WYSTAWCY

PRZYSTĄP DO SIECI

Sieć Wygodne Rachunki oferuje szeroką listę placówek handlowych przyjmujących płatności masowe za:

 • energię elektryczną i gaz,
 • uługi telekomunikacyjne,
 • usługi komunalne,
 • czynsze za mieszkania,
 • uługi finansowe.

System może przyjmować wszystkie dostępne typy kodów kreskowych.

 

Przyszły Wystawca współpracujący z Bankiem w ramach usługi Wygodne Rachunki powinien zgłosić chęć uczestnictwa w sieci za pośrednictwem infolinii Banku lub na adresy wygodnerachunki@pekao.com.pl  , Business.Line@pekao.com.pl  w celu umówienia spotkania z naszymi Doradcami.

Proste wdrożenie do systemu:

 • Wystawca dostarcza dane dotyczące budowy kodów kreskowych,
 • Bank Pekao SA włącza Wystawcę do systemu Wygodne Rachunki,
 • wdrożenie do systemu jest bezpłatne

Współpraca z Bankiem pozwoli na osiąganie dotatkowych profitów w postaci:

 • otrzymywania plików raportowych w indywidualnie uzgodnionych formatach,
 • pewność, że środki przyjęte w punktach Wygodne Rachunki zostaną zaksięgowane na Państwa rachunku do wskazanej w umowie godziny następnego dnia roboczego po przyjęciu wpłaty,
 • udostępnienie Państwu plików raportowych na temat przyjętych wpłat, dostosowanych do Państwa systemu finansowo-księgowego,
 • możliwość ustalenia indywidualnej prowizji,
 • możliwość przeprowadzenia wspólnej promocji na podstawie zapisów umowy,
 • możliwość utworzenia punktów przyjmowania wpłat w okienkach kasowych Państwa firmy.
 • poprawa płynności finansowej,
 • kontrola należności,
 • pewność i bezpieczeństwo.

poprzez:

 • szeroką sieć punktów płatniczych,
 • powszechną dostępność usługi,
 • gwarancje bankowe,
 • szybkość rozliczania,
 • niska prowizja dla Płatnika,
 • bezbłędna identyfikacja wpłat,
 • obsługa każdego rodzaju kodu kreskowego,
 • indywidualne raporty wpłat,
 • akcje marketingowe,
 • promocja Wystawcy przez Bank,
 • bezpłatne wdrożenie do sieci Wygodne Rachunki.

 

 • Płatnik otrzymuje od Wystawcy dokument wpłaty.
 • Płatnik dokonuje wpłaty przy okazji robienia zakupów w jednym z punktów usługi Wygodne Rachunki.
 • Bank po rozliczeniu z Agentami przekazuje przyjęte środki na rzecz Wystawców oraz udostępnia pliki raportowe.
 • Bank rozlicza prowizje z Wystawcami i Agentami w cyklu miesięcznym.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt